Utrechtzorg: Regionale aanpak arbeidstekorten staat centraal in landelijk actieprogramma

20 maart 2018

Op 15 maart presenteerden Minister de Jonge en Minister Bruins het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’. Hierin onderschrijft het kabinet dat de arbeidsmarkt en daarmee de schrijnende arbeidsmarkttekorten in de zorg- en welzijnssector bij uitstek regionaal georiënteerd zijn. De Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) Utrecht (SamUZ), Gooi- en Vechtstreek en Amersfoort – Eemland zijn ingericht op het bieden van effectieve oplossingen voor de actuele arbeidsmarktvraagstukken. Werkgevers, onderwijs en gemeenten zetten zich samen met Utrechtzorg met veel enthousiasme in om de ambitie; de personeelstekorten in de sector in 2022 volledig of vrijwel helemaal opgelost te hebben, waar te maken.

Binnen de RAAT´s maken regionale partijen zoals werkgevers, onderwijs, de gemeentes en het UWV, afspraken over het verhogen van instroom, betere kwaliteit van leer- en werkplekken, behoud van huidige medewerkers en slimme oplossingen om het werk anders te organiseren. Het dashboard 'Arbeidsmarkt in beeld' en de prognose per arbeidsmarktregio helpen om in het RAAT accenten te leggen op regio specifieke oplossingen. Het RAAT wordt gekoppeld aan de Sectorplan Plus gelden om het opleiden een extra impuls te geven.

Door de unieke samenwerking van regionale werkgeversorganisaties onder de koepel van RegioPlus, kunnen knelpunten die een landelijke aanpak vereisen makkelijker gezamenlijk opgepakt worden. Zoals het opzetten van een landelijke arbeidsmarktcampagne.

Om de regionale bestuurlijke en organisatiekracht optimaal en efficiënt te kunnen benutten is het van belang dat de aanpak van VWS ook ruimte blijft bieden aan bestaande initiatieven. Naast het RAAT voert de regio meerdere activiteiten uit om mensen naar de sector te trekken en te behouden.

Lees hier het persbericht van het ministerie van VWS. Het volledige actieprogramma 'Werken in de zorg' is hier te downloaden.