Verlenging coronabanen in 2022

27 december 2021

Het kabinet heeft de subsidie voor coronabanen in de zorg verlengd. Maak gebruik van deze kans!

Verlening subsidie 2022

Corona blijft aanhoudend veel vragen van zorgprofessionals en zorgorganisaties. Het kabinet stelt in 2022 €45 miljoen beschikbaar voor een nieuwe periode van de subsidieregeling coronabanen in de zorg.

  • De nieuwe subsidieperiode loopt van 1 januari tot en met 30 juni 2022.
  • In het eerste kwartaal van 2022 volgt aanvullende informatie en publicatie van de regeling.

De meest actuele informatie vindt u altijd op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) van het Ministerie van VWS.

Actiz organiseert op 10 januari een webinar over de uitvoering van deze subsidieregeling. Aanmelden of meer informatie? Bekijk deze pagina.

Voor wie?

Alle zorgaanbieders die vallen onder de definitie in artikel 1 van de subsidieregeling coronabanen in de zorg kunnen de subsidie aanvragen. Dit kan alleen voor het invullen van één van deze functies: gastvrouw, zorgassistent/zorgbuddy, ADL-ondersteuner, welzijnsassistent, zorgmedewerker en ondersteuner veiligheid.

Ondersteuningsaanvragen bij Nationale Zorgreserve

Het project Extra handen voor de zorg is afgeschaald en sinds 1 september j.l. gestopt. Dit is voor nu opgepakt door de organisatie de Nationale Zorgreserve. Net als bij Extra handen voor de Zorg, kunt u bij de Nationale Zorgreserve een ondersteuningsaanvraag indienen voor extra personeel in het geval u vanwege corona een plotseling tekort hebt of verwacht aan personeel om continuïteit van zorg te kunnen blijven garanderen.

Aanmelden bij de Nationale Zorgreserve kan via de website.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor coronabanen zijn:

  • Maximaal 6 maanden: U kunt in totaal (aanvraagperiode 1 en aanvraagperiode 2 samen) maximaal 6 maanden subsidie per medewerker aanvragen.
  • Minimaal 20 uur per week: In het contract wordt vastgelegd dat de arbeidsduur in ieder geval gemiddeld 20 uur per week bedraagt.
  • Directe link coronacrisis: De medewerkers zijn bovenformatief. Hun werkzaamheden hebben een directe link met de gevolgen van de coronacrisis voor de zorg.
  • Niet twee keer subsidie voor één functie: De functies mogen niet ook op een andere manier bekostigd worden. Bijvoorbeeld door een andere subsidieregeling.
  • AGB-registratie: Na het indienen van uw aanvraag wordt uw organisatie gecontroleerd op een geldige AGB-code en WTZI-toelating met behulp van het KvK-nummer. Heeft u geen AGB-code? Dan wordt gecontroleerd of u een WTZI-toelating heeft. Heeft u ook geen WTZI-toelating/ vergunning? Dan wordt u gevraagd om aanvullende bewijsstukken waarmee u kunt aantonen dat u een zorgaanbieder bent.

Meer informatie

In het eerste kwartaal van 2022 volgt aanvullende informatie en publicatie van de regeling. Voor meer informatie kijkt u op website van de DUS-I. Of neem contact op met Utrechtzorg via het algemene telefoonnummer: 030- 6340808