Verlenging regeling coronabanen tijdelijk opgeschort

02 februari 2022

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schort de verlenging van de subsidieregeling coronabanen in de zorg (COZO) tijdelijk op. Dit betekent dat zorgaanbieders voorlopig geen aanvraag kunnen doen voor COZO-subsidie voor de periode januari tot en met juni 2022. Dit besluit neemt minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder na een signaal van mogelijk misbruik van de regeling. De minister wil eerst duidelijkheid over de aard en omvang van de signalen van mogelijk misbruik voordat overgegaan wordt tot verlenging van de COZO.

Onderzoek

De COZO is een regeling die ingezet is als crisismaatregel tijdens de coronapandemie om zorgmedewerkers te ontlasten in ondersteunende functies. In 2022 zou de COZO opnieuw verlengd worden, waardoor de regeling zou lopen tot en met 30 juni 2022. Het uitgangspunt is dat zorgaanbieders op een later moment aanspraak kunnen maken op de subsidieregeling COZO voor de periode januari tot en met 2022. Afhankelijk van de aard en omvang van de signalen kan het zijn dat het ministerie het beleid rondom misbruik en oneigenlijk gebruik in relatie tot deze subsidieregeling aanpast, voordat de verlenging van de regeling ingaat.

Meer duidelijkheid

Het samenwerkingsverband RegioPlus - waaronder Utrechtzorg - heeft uiteraard begrip voor het nadere onderzoek om te zorgen dat middelen op de plek komen waar ze horen, mocht daadwerkelijk sprake zijn van onrechtmatig gebruik. We hechten waarde aan een juist gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld. We vragen snel meer duidelijkheid voor organisaties die subsidie willen aanvragen.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen over dit nieuws heeft. Hiervoor kunt u contact opnemen met het ministerie van VWS via COZO@minvws.nl. Wanneer er meer bekend wordt, zullen wij u hier uiteraard over informeren.

UPDATE: Het ministerie benadrukt dat de regeling niet is stopgezet, maar tot nader order tijdelijk is opgeschort. Het uitgangspunt blijft dat zorgaanbieders op een later moment aanspraak kunnen maken op de subsidieregeling COZO voor de periode januari tot en met 2022.

Coronabanen in de zorg

Coronabanen in de zorg zijn tijdelijke banen in de zorg in ondersteunende functies. Door deze coronabanen worden zorgmedewerkers ontlast bij de buitengewoon hoge zorgvraag van corona. De subsidieregeling COZO financiert de volledige loonkosten en daarnaast een opslag voor de begeleiding van deze banen. In 2021 werd voor bijna 84 miljoen euro aan subsidie verleend vanuit de regeling.