Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Utrechtzorg bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en voorzitter audit committee, en vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisaties uit regio's Utrecht, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek.

Raad van Advies
De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies vanuit haar kennis en ervaring en denkt mee over de strategische koers van Utrechtzorg. Leden van de Raad van Advies zoeken verbinding met andere zorg- en welzijnsorganisaties en vervullen een ambassadeursfunctie. De Raad van Advies bestaat uit hoofden/directeuren P&O van zorg- en welzijnsinstellingen uit alle branches.