Missie Utrechtzorg

Het is onze missie om te zorgen voor een gezonde arbeidsmarkt zorg en welzijn in de arbeidsmarktregio's Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi & Vechtstreek. Om dat doel te bereiken is Utrechtzorg actief gericht op samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, overheid en andere stakeholders in de regio. We verbinden, vernieuwen, delen kennis en kijken vooruit. Op landelijk niveau zoeken we de samenwerking met andere regionale werkgeversorganisaties van RegioPlus.

Onze visie

Zorg- en welzijnsorganisaties hebben behoefte aan gemotiveerde professionals met de juiste competenties. Goed opgeleide mensen die in staat zijn om de snel veranderende zorgvraag op te pakken, en die zich kunnen en willen blijven ontwikkelen.

De huidige arbeidsmarkt zorg en welzijn kampt met een groot tekort aan deze goed opgeleide professionals. Het lukt als individuele organisatie niet altijd om deze uitdaging duurzaam en toekomstgericht te beleggen. Het aanhoudende tekort, in combinatie met de stijgende zorgvraag, vraagt om een gezamenlijke en sector-brede aanpak. Alleen zo blijft de zorg in onze regio bereikbaar en van hoog niveau.

Wij geloven erin dat we samen verder komen. Het stimuleren van regionale samenwerking staat bij ons centraal. Onze kracht zit in branche-overstijgend denken in combinatie met uitstekende contacten waardoor we voor elke regionale arbeidsmarktuitdaging de juiste partijen aan tafel weten te krijgen. Utrechtzorg is een onmisbare schakel in het realiseren van een evenwichtige arbeidsmarkt. Nu en in de toekomst.

Hoe doen we dat?

  • We voeren de regie op het proces om tot een gezamenlijke, regionale visie te komen;
  • We signaleren en agenderen kansen en knelpunten;
  • We werken op basis van arbeidsmarktinformatie en best practices;
  • We stimuleren en faciliteren kennisuitwisseling en samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties en andere regionale stakeholders;
  • We jagen branche-overstijgende projecten en programma's aan.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

  • Verbindend: We kennen onze regio en krijgen daardoor de juiste partijen aan tafel. We stimuleren samenwerking en brengen individuele initiatieven naar een hoger niveau.
  • Deskundig: We zijn aanjager, versneller en kennisdeler op het gebied van regionale arbeidsmarktvraagstukken. Onze adviezen en beslissingen onderbouwen we met betrouwbare data.
  • Toekomstgericht: We zetten een beweging in gang gericht op de noodzakelijke transitie van de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Daarbij zijn we gefocust op duurzame oplossingen. We zijn trots op onze innovatieve regio.
  • Onafhankelijk: Onze onafhankelijkheid betekent dat we een positie innemen die het gezamenlijke belang boven het individuele belang stelt. We werken vanuit onze kracht en visie.