Klankbord voor directeur van Utrechtzorg

Sinds begin 2012 heeft Utrechtzorg een Raad van Advies. Het is een door het bestuur van Utrechtzorg erkend adviesorgaan. De Raad van Advies geeft advies over activiteiten en initiatieven van Utrechtzorg en functioneert daarmee als klankbord voor de directeur van Utrechtzorg. De Raad van Advies kan daarnaast ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in de zorg signaleren en hieromtrent adviseren. De leden van de Raad van Advies zoeken verbinding met andere zorg- en welzijnsorganisaties en vervullen een ambassadeursfunctie voor Utrechtzorg.

De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies vanuit haar kennis en ervaring en denkt mee over de strategische koers van de organisatie. Ze geeft daarmee sturing aan de activiteiten van Utrechtzorg.

De Raad van Advies bestaat uit hoofden/directeuren P&O van zorg- en welzijnsinstellingen met een evenwichtige afspiegeling van de diverse sectoren en komt 4 à 5 keer per jaar bijeen, waarvan 1 keer met het bestuur van Utrechtzorg.

Leden van de Raad van Advies:

Mevrouw A. de Graaf (GGz Centraal)
Mevrouw D. Mandema (Prinses Maxima Centrum)
Mevrouw L. op 't Broek (Kwintes)
Mevrouw A. Schuur (Warande)
De heer G. Rijks (Carante Groep)
Mevrouw I. Tromp (Vivium Zorggroep)
Mevrouw M. Walboomers (Humanitas DMH)
Mevrouw N. Huizinga ( Zorgspectrum)
Mevrouw A. Dijkstra (Amerpoort)