Datum: 03 februari 2022 / 13:00

Regionaal netwerk HR-professionals zorg en welzijn

Het netwerk voor HR-professionals richt zich met name op thema’s rond het behoud van medewerkers. U kunt hierbij denken aan bijeenkomsten rond de thema's onboarding, duurzame inzetbaarheid, cultuur en leiderschap en offboarding.

Binnen dit netwerk verbinden we HR-professionals in zorg en welzijn op een laagdrempelige manier met elkaar. We informeren en inspireren elkaar. Waar kansen zich voordoen kunnen we in kleiner verband ook vraagstukken samen uitwerken of masterclasses organiseren en de resultaten delen met het hele netwerk.

Terugblik

Op 23 september kwam het HR-netwerk voor de tweede keer online bij elkaar. In een drieluik aan bijeenkomsten staat op verzoek van het netwerk het thema duurzame inzetbaarheid centraal. We verkenden welke initiatieven al in organisaties aanwezig zijn om te werken aan gezonde en vitale medewerkers, en hoe we van elkaar kunnen leren. We hebben deze naast het DIX-model van TNO gelegd om te inventariseren waar nog ruimte is voor ontwikkeling. Ook is besproken wat er nodig is om het thema duurzame inzetbaarheid verder te ontwikkelen.

Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken geven we invulling aan de tweede bijeenkomst van het drieluik.

Praktische informatie

UPDATE: Wegens ziekte is deze bijeenkomst verplaatst.

Datum: Donderdag 3 februari, 13:00 - 15:00 uur
Locatie: Online via Microsoft Teams
Aanmelden: Als lid van het HR-netwerk ontvangt u een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Bent u nog geen lid van het HR-netwerk? Meld u dan aan via deze link. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Natascha Kalkman via nkalkman@utrechtzorg.net.

Voor deelnemers van Utrechtzorg en ondertekenaars van het RAAT is deelname aan het HR-netwerk kosteloos.