Datum: 13 juni 2023 / 09:30

Zodra een werknemer zich ziek meldt ontstaan er voor een organisatie allerlei verplichtingen. Zeker wanneer de verwachting is dat een werknemer langdurig ziek zal zijn. Je krijgt te maken met een doolhof aan regels en een scala aan betrokken organisaties (denk o.a. aan het UWV, de arbeidsdeskundige, de bedrijfsarts).

Tijdens dit webinar staan we stil bij alle verplichtingen gedurende de eerste twee ziektejaren.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

  • De Wet Verbetering Poortwachter: hoe zorg ik ervoor dat alle stappen soepel doorlopen worden?
  • Kan ik blind varen op het advies van de bedrijfsarts? Moet kan of moet ik doen als ik twijfel aan dit advies?
  • Hoe zit het precies wanneer het oordeel van de bedrijfsarts afwijkt van het oordeel van de behandelaar? Of UWV verzekeringsarts?
  • Wat is het verschil tussen een deskundigenoordeel en een second opinion? Hoe kan ik die zo goed mogelijk inzetten?
  • Welke regels gelden er als er sprake is van ziekte door een arbeidsconflict?
  • Mijn werknemer werkt niet mee aan de re-integratie, wat kan ik het beste doen?
  • Wanneer is er sprake van een loonstopzetting en wanneer van een loonopschorting?
  • Kan ik tussentijds de functie van de werknemer wijzigen?
  • Mijn werknemer stelt na de 104 weken termijn dat hij zijn functie in aangepaste vorm kan doen. Moet ik daaraan meewerken? Ook als dit heel kostbaar is? En hoe zit dat wanneer mijn werknemer nog een deel van zijn uren in zijn eigen functie kan uitoefenen?
  • Mijn werknemer is 104 weken ziek geweest, hoe kan ik het dienstverband het beste beĆ«indigen? En hoe kan ik de betaalde transitievergoeding terugkrijgen?

Praktische informatie

Datum: Dinsdag 13 juni 2023 van 09:30 tot 10:30 uur.
Locatie: Online
Kosten: Deelname aan het webinar kost 75,- exclusief btw voor de leden van Utrechtzorg.
Aanmelden: Aanmelden kan via de website van Hanze advocaat.