Luisterend oor voor medewerkers

Via Sterk in je Werk biedt Utrechtzorg extra ondersteuning voor medewerkers in zorg en welzijn die in het werk geconfronteerd worden met corona. Professionele coaches bieden op vrijwillige basis extra mentale coaching en een luisterend oor, en verwijzen zo nodig door naar gespecialiseerde hulp. Er zijn geen kosten verbonden aan deze extra coaching.

Extra coachcapaciteit binnen uw organisatie nodig?

Wanneer u geen coaches in huis heeft, of als uw coach(-team) de vraag niet aankan en tijdelijk extra luisterende oren nodig heeft, kunt u ook als organisatie een beroep doen op de vrijwillige coaches van Utrechtzorg. Neem via coaching@utrechtzorg.net contact met ons op voor meer informatie over dit aanbod.

Aanmelding en communicatie

Zorg- en welzijnsmedewerkers kunnen zich aanmelden via Sterk in je Werk.

Coaches die op vrijwillige basis willen bijdragen om medewerkers in zorg en welzijn gezond te houden, kunnen terecht bij Extrahandenvoordezorg.

Wilt u uw medewerkers wijzen op deze mogelijkheid? Hiervoor kunt u gebruik maken van de communicatie toolkit (.ZIP). Hierin vindt u onder andere posters voor drukwerk en intranet, en social media uitingen. De antwoorden op veelgestelde vragen vindt u hier.

Medisch Contact schreef een artikel met concrete handvatten vanuit wetenschappelijke literatuur, met hierin adviezen voor leidinggevenden in de zorg om personeel zo goed mogelijk te ondersteunen. Ook uit dit onderzoek blijkt dat het cruciaal is om expliciet en proactief aandacht te besteden aan het mentaal welbevinden van zorgverleners en hen zo goed mogelijk te ondersteunen.