Luisterend oor voor medewerkers

Via Sterk in je Werk biedt Utrechtzorg extra ondersteuning voor medewerkers in zorg en welzijn die in het werk geconfronteerd worden met corona. Professionele coaches bieden op vrijwillige basis extra mentale coaching en een luisterend oor, en verwijzen zo nodig door naar gespecialiseerde hulp. Er zijn geen kosten verbonden aan deze extra coaching.

Extra coachcapaciteit binnen uw organisatie nodig?

Wanneer u geen coaches in huis heeft, of als uw coach(-team) de vraag niet aankan en tijdelijk extra luisterende oren nodig heeft, kunt u ook als organisatie een beroep doen op de vrijwillige coaches van Utrechtzorg. Neem via coaching@utrechtzorg.net contact met ons op voor meer informatie over dit aanbod.

Aanmelding en communicatie

Zorg- en welzijnsmedewerkers kunnen zich aanmelden via Sterk in je Werk.

Wilt u uw medewerkers wijzen op deze mogelijkheid? Hiervoor kunt u gebruik maken van de communicatie toolkit (.ZIP). Hierin vindt u onder andere posters voor drukwerk en intranet, en social media uitingen. De antwoorden op veelgestelde vragen vindt u hier.