Iedereen digitaal vaardig

Zorginstelling ’s Heeren Loo zette in 2018 grote stappen met het verbeteren van digitale vaardigheden van haar medewerkers door het ontwikkelen van een eigen kennissite met leermiddelen die veel gebruikt worden. ‘s Heeren Loo vindt het belangrijk dat de zorggelden niet dubbel worden uitgegeven en dat iedereen kan profiteren van de kennis die zij het afgelopen jaar hebben opgedaan en nog gaan doen.

Ook VWS onderkent het probleem van het ontbreken van voldoende digitale vaardigheden in de zorg. ECP, ’s Heeren Loo en VWS sloegen de handen daarom ineen en namen het initiatief voor een landelijke kennissite voor digitale vaardigheden met de ervaringen van de coalitie en ’s Heeren Loo als basis. Bekijk deze website op: digivaardigindezorg.nl

Er is een initiatiefgroep geformeerd die als missie heeft de kennissite continue te verbeteren, hem bruikbaar te maken voor verschillende zorgsectoren en bekendheid te creëren. In de initiatiefgroep zijn partijen uit de zorg(sectoren), de regio en het zorgonderwijs vertegenwoordigd. Naast de drie initiatiefnemers (’s Heeren Loo, ECP en VWS) zijn nu RegioPlus, Utrechtzorg, MBO Raad en het Zorgtrainingscentrum betrokken.

E-magazine: afkijken mag

Sinds 2019 heeft Utrechtzorg ervaring opgedaan met het digitaal vaardig maken van de regio. We delen onze ervaringen in het gratis e-magazine "Afkijken mag!". Je kunt het e-magazine hier downloaden.

Resultaten in Utrecht

Mede dankzij financiering van het zorgkantoor Zilveren Kruis werd in de regio Utrecht een programma ontwikkeld waarin digicoaches hun collega’s op maat ondersteunen. Elke organisatie heeft een eigen projectleider en wordt ondersteund door het programmamanagement van Utrechtzorg. In totaal nemen ruim 7.900 zorgprofessionals deel aan het programma. Op verzoek van Utrechtzorg onderzocht Jet Zantvoord het programma een jaar na de start. Ze bekeek: wat werkt goed? Wat kan anders? Wat levert het op? Bekijk hier de resultaten van dit onderzoek.

Resultaten in Gooi en Vecht

In 2020 zijn Amaris Zorggroep, HilverZorg, Inovum, de King Arthur Groep en het Rosa Spier Huis samen aan de slag gegaan met het programma Digitale Vaardigheden. Ook dit project werd mogelijk gemaakt dankzij financiering van het zorgkantoor Zilveren Kruis. Op 31 december 2021 is het project afgerond. In de folder 'In the pocket!' lees je een terugblik op de resultaten in de regio Gooi en Vecht.