Programma Digitaal Vaardig levert waardevolle aanbevelingen voor zorg en welzijn

08 juli 2020

Wat werkt goed, wat kan anders?

In januari 2019 startte het programma Digitale Vaardigheden bij 14 ouderenorganisaties in de regio Utrecht. Het doel van het programma is om kwaliteit van zorg en efficiency van werken te verhogen door de digitale vaardigheden van zorgprofessionals te verbeteren. Nooit eerder vond een soortgelijk programma van deze omvang plaats.

Mede dankzij financiering van het Zilveren Kruis werd een programma ontwikkeld waarin digicoaches hun collega’s op maat ondersteunen. Elke organisatie heeft een eigen projectleider en wordt ondersteund door het programmamanagement van Utrechtzorg. In totaal nemen ruim 7.900 zorgprofessionals deel aan het programma.

Op verzoek van Utrechtzorg onderzocht Jet Zantvoord het programma een jaar na de start. Ze bekeek: wat werkt goed? Wat kan anders? Wat levert het op? Hieronder vindt u een greep uit de aanbevelingen en inzichten:

Top drie aanbevelingen:

  1. Digitale vaardigheden behoren tot de competenties van een goede zorgprofessional. Maak het verbeteren van de digitale vaardigheden niet te vrijblijvend. De keuze die medewerkers hebben is hóe zij zich willen ontwikkelen, niet óf zij zich willen ontwikkelen.
  2. Starters ontwikkelen hun digitale vaardigheden niet vanuit de overtuiging dat zij daardoor kwalitatief betere zorg gaan leveren. Dat vraagt nog meer aandacht voor het nut en de noodzaak in de communicatieboodschap.
  3. Het is belangrijk voor een digicoach om zichtbaar te zijn op een locatie. Dit werd niet gerealiseerd in contracten van 4 uur per week. Het is belangrijk dat digicoaches een contract hebben van minstens 8 uur waarin zij bovendien vrijgesteld zijn van hun andere werk.

Top drie inzichten:

  1. Uit de evaluatie van de zorgmedewerkers blijkt 16% zichzelf te scoren als digitaal starter. Voor de 55-plusser is dat zelfs 1 op de 4.
  2. Digitale starters creëren een succesvol ‘afschuifsysteem’ om onder hun digitale taken uit te komen.
  3. Digitale starters die vaardiger worden, werken zelfstandiger, hebben meer zelfvertrouwen en voelen zich meer een onderdeel van hun team.

Het programma bevat een zelftest die inzage geeft in de persoonlijke digitale vaardigheden. Er is een toolkit voor managers en veel aandacht voor begeleiding op de werkvloer. Naast de digicoaches is er binnen het programma een digibrigade van studenten en een breed pakket aan online leermiddelen.

Meer weten?

Het volledige onderzoek kunt u lezen in het rapport ‘onderzoeksrapport digitale vaardigheden’. In de 2-pager staan de belangrijkste resultaten en inzichten op een rij. Beide documenten kunt u hiernaast downloaden.

Heeft u vragen over het onderzoek of interesse in een soortgelijk programma in uw zorg- of welzijnsorganisatie? Neem dan contact op met Suzanne Verheijden: sverheijden@utrechtzorg.net.