Goede en eerlijke voorlichting

Utrechtzorg ondersteunt decanen binnen het voortgezet onderwijs bij het geven van eerlijke voorlichting over de sector zorg en welzijn. We bieden het regionale onderwijs verschillende voorlichtingsactiviteiten, middelen en informatie op maat zoals gastlessen en actuele flyers met alle opleidingen in de sector. Hierbij werken we altijd samen met zorg- en welzijnsorganisaties uit het Utrechtzorg-netwerk. Daarnaast coördineren we jaarlijks het 'Zorg en Welzijn Plein' tijdens de Studiekeuzebeurs Midden in Utrecht.

Lespakketten 'Aan jou hebben we wat'

Om jongeren een beeld te geven van deze sector, hen kennis te laten maken met de dynamiek en vooral te laten zien hoe zij de toekomst kunnen veranderen kunnen scholen het gratis lesmateriaal ‘Aan jou hebben we wat’ bestellen. 'Aan jou hebben we wat' is ontwikkeld door de samenwerkende regionale werkgeversorganisaties, waaronder Utrechtzorg.

Er zijn twee lespakketten beschikbaar: vmbo (sectorkeuze leerjaar 1/2) en havo/vwo (profielkeuze leerjaar 3). Daarnaast zijn er voor dezelfde doelgroep nog twee digitale verdiepende modules beschikbaar: Zorg 2.0 (zorg en techniek) en gehandicaptenzorg. Ook het nieuwe lespakket voor het primair onderwijs is digitaal beschikbaar.

Doe je mee?

Heb je als middelbare school interesse om een gastles of voorlichtingsbijeenkomst op school te plannen? Of wil je als zorg- en welzijnsorganisatie meedoen met jongerenvoorlichting? Neem dan contact op met Monique Barten via 030 - 634 0808 of mbarten@utrechtzorg.net.