Arbeidsmarktcijfers Zorg en Welzijn: prognoses Utrechtzorg in 2022

26 september 2019

Graag geven we u door middel van arbeidsmarktcijfers inzicht in de prognoses voor onze regio.

Arbeidsmarkttekorten

De personeelstekorten in de regio Utrechtzorg (Utrecht, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek) zijn op dit moment goed voelbaar, met name op het gebied van verpleegkundigen en verzorgenden. In augustus 2019 stonden er in totaal 1.123 vacatures open op utrechtzorg.nl. Veel van deze vacatures zijn moeilijk te vervullen. De tekorten zullen naar verwachting dan ook verder oplopen. In 2022 wordt in de regio's Utrecht, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek een tekort verwacht van 5.617 medewerkers. Dit betreft met name verzorgenden en verpleegkundigen (69%).

Grootste tekorten

De grootste tekorten in 2022, 3.269 medewerkers, worden verwacht in de regio Utrecht, gevolgd door Gooi en Vecht met 1.225 tekorten. Voor de regio Amersfoort worden 1.123 tekorten verwacht. Wanneer deze tekorten echter worden afgezet tegen het aantal werknemers met een zorg en/of welzijnsfunctie in de regio, dan kent Gooi en Vecht het grootste tekort (12,8%) gevolgd door Amersfoort (7,8%). Voor Utrecht wordt een relatief tekort verwacht van 7,5% voor 2022. Onderstaande grafiek geeft deze absolute en relatieve cijfers voor de drie regio’s weer.

Beleidsknoppen

Aan welke zogeheten "beleidsknoppen" kunnen we het beste draaien om deze tekorten aan te pakken? Vooral met behoud van personeel lijkt veel winst te behalen. Als we van elke 10 medewerkers die nu uitstromen uit de sector er 1 weten te behouden, dan daalt het verwachte tekort in 2022 met 918 medewerkers. Ook investeren in het studierendement heeft grote impact. Als we van elke 10 leerlingen die tijdens de opleiding uitvallen er 1 weten te behouden dan is in 2022 het tekort 558 medewerkers minder groot. Als we de instroom in opleidingen met 15% kunnen verhogen dan levert dit ook nog eens 402 medewerkers op in 2022.

Prognoses Utrechtzorg

Benieuwd naar meer cijfers, welke acties er ondernomen worden, en op welke peilers het beste ingezet kan worden? Lees dan het volledige artikel Arbeidsmarktcijfers Zorg en Welzijn - prognoses Utrechtzorg in 2022 (PDF).

Wilt u meer weten over de regionale arbeidsmarkt, neem dan eens een kijkje op het arbeidsmarktdashboard van Utrechtzorg. Hier vindt u niet alleen cijfers, maar ook artikelen zoals deze die duiding geven aan de arbeidsmarktcijfers.