- img-20220810-wa0012.jpg

Column Denise Veldhuis (Umah-hai): Talentenjacht

28 september 2022

Denise Veldhuis is directeur-bestuurder van stichting Umah-hai. In haar column ‘Talentenjacht’ geeft ze een sfeerbeeld van haar bijzondere organisatie, waarmee ze anderen wil inspireren.

Samen voor unieke zorg

Sinds twee jaar werk ik als bestuurder voor de stichting Umah-hai. Ik merkte al direct na mijn aantreden: dit is een organisatie met heel veel potentie die in staat is om op authentieke wijze professionele invulling te geven aan onze maatschappelijke opdracht: de zorg en begeleiding voor mensen met een verslavingsproblematiek en/of psychiatrische klachten. Dit is een organisatie waar je je als deelnemer én medewerker thuis mag voelen en je persoonlijke verhaal, hoe heftig ook, gerespecteerd wordt. Dit een organisatie waar liefde voor de medemens én de liefde voor het vak “begeleider” de brandstof is. Dit is de organisatie die haar kernwaarden leeft en doorleeft. Gelijkwaardigheid, wederkerigheid, saamhorigheid en vertrouwen.

Verbinding door gemeenschappelijke ervaring

Umah-hai betekent “familiehuis”. Onze medewerkers zijn mensen die zelf vaak ervaring hebben met verslaving, een klinische opname of iemand persoonlijke kring hebben met benoemde achtergrond. Deze insteek heeft als groot voordeel dat situaties waar veel van onze deelnemers in terecht zijn gekomen worden herkend en erkend door de begeleiders.

Het delen van een gemeenschappelijke ervaring leidt tot grote onderlinge verbinding. Maar soms ook tot ingewikkelde situaties. Medewerkers stuiten soms op levensthema’s van deelnemers die ze herkennen vanuit hun eigen biografie. In de afgelopen jaren heeft dit thema vaak geleid tot uitval van de medewerkers. Daar leren we van. Umah-hai ontwikkelt zich verder als professionele organisatie en daarbij blijkt het van levensbelang te zijn om te spreken over deze thema’s. Inmiddels werken er mensen met en zonder een ervaringsachtergrond met onze doelgroep. Door deze “mix” wordt het leren van elkaar en met elkaar verstevigd.

We zijn een professionele organisatie, met een professionele inrichting van de organisatie, taken en rollen, verantwoordingskaders en alles wat daarbij hoort.

Betrokkenheid en verdieping

Umah-hai is een horizontaal georganiseerde zorgaanbieder. Daarmee geven we vorm en betekenis aan onze kernwaarde “gelijkwaardigheid”. Wij streven niet naar een grote groei in omvang, wel naar een verdieping van onze expertise en uitvoering. Medewerkers en deelnemers worden geraadpleegd in de uitvoering en ontwikkeling van beleid. Dat is mooi te zien in het volgende voorbeeld. Ons kwaliteitssysteem is deze zomer gecertificeerd door Perspekt. De ontwikkeling van het kwaliteitshandboek is gebeurd in het kwaliteitsteam. Per onderwerp kan je als medewerker en deelnemer aanschuiven en wordt het beleid beoordeeld en uiteindelijk vastgesteld. Ook voor het jaarplan hanteren we deze werkwijze. Zo bewerkstelligen we een betrokkenheid van medewerkers en deelnemers bij onze unieke organisatie.

Talent ontdekken en ontwikkelen

Umah-hai heeft als een van haar kernwaardes saamhorigheid benoemd. Wij vertalen dat door onze maatschappelijke opdracht breed op te vatten. Wij specialiseren ons in het tevoorschijn luisteren van talenten. Talenten die soms verborgen zijn of nog helemaal niet ontwikkeld. We proberen zoveel mogelijk een werkplaats te zijn voor mensen die in hun leven een ontwikkeling willen ondergaan, persoonlijk (als deelnemer) en/of professioneel. We nodigen juist mensen uit om bij ons te solliciteren na een burn-out, een heftig gebeurtenis of een wens om je ambitie anders vorm te geven. We zoeken daarvoor onze partners uit: organisaties en/of individuen die bijdragen aan onze missie en visie. Zo gaan we bij Umah-hai echt samen voor unieke zorg!