Column René Hup (Amaris Zorggroep): Samenwerken dankzij COVID-19

28 april 2021

René Hup, bestuurder van Amaris Zorggroep, schrijft over het COVID Capaciteit Centrum (CCC).

Samenwerken dankzij COVID-19

Corona heeft afgelopen jaar veel teweeggebracht. Door het hard toeslaan van het virus onder de cliënten én medewerkers in de VVT-sector, moesten zaken anders geregeld worden. We zagen dat collega-organisaties tegen dezelfde problemen aanliepen en daarom hebben we de krachten gebundeld. Een mooi voorbeeld hiervan is het COVID Capaciteit Centrum (CCC) dat door een samenwerking van een aantal ouderenzorgorganisaties in de regio in november gestart is. We hebben onze krachten gebundeld en zo gezamenlijk gezorgd dat we de COVID-19-zorg in de regio konden leveren zonder onze eigen medewerkers continu te hoeven overvragen. U zou kunnen zeggen dat dankzij corona de samenwerking op meerdere gebieden tot stand is gekomen.

Hoe het CCC werkt

Het CCC is een samenwerking van Amaris, HilverZorg, Vivium, Inovum, Lyvore, Beweging 3.0 en AxionContinu. Samen met bureau Maandag en leverancier van het plansysteem Intus is er - in eerste instantie met een kleiner aantal zorginstellingen - in twee weken tijd een samenwerkingsverband ontwikkeld en neergezet waarbij extern personeel gedeeld kan worden. We hebben een poule van 130 medewerkers opgebouwd die ingezet werden bij de verschillende organisaties. Wekelijks was er contact tussen de organisaties om te bepalen hoe het beschikbare personeel verdeeld moest worden afhankelijk van waar de nood het hoogst was. We hebben hele mooie dingen zien ontstaan waarbij er echt tussen de organisaties geschoven werd met personeel om zo voor een gelijke werkdruk over de organisaties heen te zorgen.

Voordelen van deze samenwerking

Door de personele inzet op deze manier te organiseren, profiteren we van het schaalvoordeel dat we met elkaar hebben. We kunnen medewerkers meer uitdagen en werk bieden dat bij hun talent past. Waar we als individuele organisatie niet genoeg uren kunnen aanbieden, kunnen we dit met elkaar wel. Ditzelfde geldt ook voor medewerkers die alleen op specifieke momenten beschikbaar zijn, bijvoorbeeld iemand die alleen in de nachtdienst kan werken in verband met jonge kinderen thuis. Op deze manier verwachten we een nieuwe groep in de arbeidsmarkt aan te kunnen spreken en bestaande medewerkers iets nieuws aan te reiken.

Ook de planners zien - naast het makkelijker rondkrijgen van de roosters - voordelen. In de afgelopen maanden gaven zij aan er nu niet meer alleen voor te staan. Ook al wordt een dienst niet altijd opgelost, het gevoel er samen mee aan de slag te kunnen, geeft rust.

De toekomst

Nu corona in de ouderenzorg op zijn retour lijkt te zijn, zijn we met elkaar in gesprek over hoe we verder gaan. Eén ding staat vast, we willen deze waardevolle samenwerking graag doorzetten. De vorm waarin we dat doen, wordt op dit moment onderzocht. We richten ons hierbij voor een groot deel op de uitwisseling van intern personeel, zodat we deze groep aan ons kunnen binden en een nieuwe uitdaging kunnen bieden. Daarnaast onderzoeken we de voordelen op de lange termijn om gezamenlijk extern personeel in te huren. Wij zijn ervan overtuigd dat dergelijke samenwerkingsvormen de toekomst zijn in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt en een groeiende vraag naar zorgpersoneel.