Digitaal uitstroomonderzoek

20 december 2018

Doet u mee aan het digitaal uitstroomonderzoek?

Digitaal uitstroomonderzoek

De huidige arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn zorgt ervoor dat we voor een grote opgave staan. In onze Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) hebben we dan ook niet alleen aandacht voor het verhogen van de instroom, maar ook juist voor het verlagen van de uitstroom. Praktische en sturingsinformatie over uitstroom is essentieel om onnodig vertrek te voorkomen.

Tien samenwerkende regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn, waaronder Utrechtzorg hebben, met steun van de innovatiemiddelen vanuit het Ministerie van VWS, een landelijk uitstroomonderzoek opgezet waar uw organisatie aan deel kan nemen. Doel van dit digitale onderzoek is het systematisch analyseren van gegevens van vertrekkende medewerkers. Waarom verlaten mensen de zorgorganisatie en waar komen ze terecht?

Dankzij dit onderzoek, dat in nauwe samenwerking wordt opgezet met bureau Presearch, krijgt u inzicht in de redenen waarom medewerkers (in bepaalde functiecategorieën) vertrekken. Het levert u daarnaast informatie over de tevredenheid over het werk, overwegingen bij het uit dienst gaan en de nieuwe werkbestemming. Met deze waardevolle sturingsinformatie kunt u doelgericht verbeteringen aanbrengen in uw strategisch personeelsbeleid. Daarnaast biedt het inzicht in de huidige stand van zaken en kunt u uw organisatie benchmarken met andere organisaties.

Voordelen

Alle voordelen van deelname aan het digitale uitstroomonderzoek op een rij:

  • Eerlijke, vergelijkbare input met betrekking tot uw organisatie
  • Stuurinformatie voor de eigen organisatie
  • Doorlopend inzicht in de resultaten
  • Een overzichtelijk dashboard dat enkel voor uw organisatie zichtbaar is
  • Makkelijk te genereren managementinformatie
  • Uitvoering door een onafhankelijk onderzoeksbureau met focus op hoge respons
  • Benchmarkmogelijkheden

Instappen kan heel eenvoudig

Alles rondom het uitstroomonderzoek is geregeld. De zorgorganisatie stuurt de persoon in kwestie een e-mail of sms met daarin een unieke link naar de digitale vragenlijst van de eigen organisatie. De vragenlijst bevat vragen over onder andere de werkbeleving en (vermijdbare) vertrekredenen. Daarnaast worden er vragen gesteld over de toekomstige plek op de arbeidsmarkt van de vertrekkende medewerker.

Overzicht via digitaal dashboard

De resultaten van het onderzoek worden – uiteraard rekening houdend met eisen omtrent anonimiteit en privacy - verwerkt in een digitaal dashboard. In deze afgeschermde omgeving kunt u de resultaten van uw eigen organisatie inzien en kunt u, waar mogelijk, op regio- en brancheniveau benchmarken. Hierbij worden alle branches in de zorg- en welzijnssector meegenomen.

Financiële bijdrage

Dankzij de innovatiemiddelen vanuit het ministerie van VWS, kan het uitstroomonderzoek tegen een fors gereduceerd tarief worden aangeboden aan de deelnemers van Utrechtzorg. Deelnemers van Utrechtzorg die willen participeren in het onderzoek betalen hierdoor slechts € 600,- voor 2 jaar, namelijk € 250 in jaar 1 en € 350 in jaar 2.

Uw interesse gewekt?

Uw interesse melden kan tot uiterlijk 15 februari 2019, maar let op: Er is een maximum aantal deelnemers per regionale werkgeversorganisatie. Dus reageer snel als er binnen uw organisatie enthousiasme is over deelname aan dit onderzoek. Begin februari wordt digitaal aanvullende informatie aan geïnteresseerden verstuurd. Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Ton van Soest via tvansoest@utrechtzorg.net of via 06-20842724.