Een innovatieve stap op het gebied van jongerenvoorlichting

09 februari 2021

De innovatieve Tmrrw app biedt jongeren de kans om zich te oriënteren op een baan of studie. Voor zorg en welzijn een prachtige kans om hen een kijkje in de keuken te geven.

Een realistisch beeld vanaf de bank

Nog te vaak stromen jongeren voortijdig uit, omdat zij een verkeerd beeld hebben van wat een studie of beroep daadwerkelijk inhoudt. Het is dus belangrijk jongeren goed te informeren over de sector zorg en welzijn. Daarom zet Utrechtzorg zich in voor goede jongerenvoorlichting.

Een nieuwe, innovatieve aanvulling op het voorlichtingsaanbod is de Tmrrw app. Deze helpt jongeren om zich op een laagdrempelige manier te oriënteren. In korte video’s van 15 tot 30 seconden kijken ze mee over de schouders van studenten en professionals. Zij delen hun ervaringen, laten hun leer- en werkomgeving zien en beantwoorden vragen over hun werk of studie. Tmrrw wordt hiermee een app waarmee jongeren zich vanaf de bank kunnen oriënteren op studies en beroepen, van alle niveaus en álle sectoren. Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen hier laagdrempelig en kosteloos aan meedoen. Zo zorgen we samen dat jongeren een goed beeld krijgen van onze sector.

Kansen voor de sector

Utrechtzorg liet zich - samen met collega-werkgeversverenigingen en RegioPlus - uitgebreid informeren over de mogelijkheden, de haalbaarheid en kansen die de Tmrrw app kan bieden. Uit dit vooronderzoek bleek dat het initiatief goed aansluit bij zowel de landelijke- als de regionale doelstellingen op het gebied van jongerenvoorlichting.

Om de app zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de doelgroep worden scholieren en studenten nauw betrokken bij de doorontwikkeling, onder andere in regelmatige "sprintreviews". Daarnaast is er een klankbordgroep vanuit aangesloten werkgeversverenigingen in zorg en welzijn, waar Utrechtzorg aan deelneemt.

Laagdrempelig meedoen

Iedere professional of student kan eenvoudig zelf een bijdrage leveren. Men beantwoordt een set van vragen in afzonderlijke korte video's en kan deze zelf toevoegen aan de app. De video's worden voorafgaand aan publicatie gecheckt aan de hand van een opgesteld redactiestatuut. Dat maakt dat de app in korte tijd veel waardevolle content bevat voor de studiekiezer en bruikbaar is als promotiemateriaal voor de organisaties.

Meer weten en deelnemen?

Wilt u een korte impressie over de Tmrrw app kijk dan deze korte video (1 minuut). Wilt u meer weten over de achterliggende cijfers en wat het op kan leveren? Bekijk dan de volledige versie van 8 minuten.

Bent u benieuwd naar wat de Tmrrw app voor uw organisatie kan betekenen of welke bijdrage u kunt leveren aan dit mooie initiatief? Neem dan contact op met Ieteke van Brakel via ivanbrakel@utrechtzorg.net.