Extra handen voor de zorg wordt afgebouwd

01 september 2021

Extra handen voor de zorg

Sinds 12 augustus 2021 is het niet langer mogelijk om als zorg- of welzijnsorganisatie een aanvraag in te dienen voor extra personeel bij Extra handen voor de zorg. De crisisorganisatie bouwt langzaam haar werkzaamheden af. Vanaf 1 september wordt het project volledig afgerond.

​Extra handen voor de zorg is opgezet in de eerste golf van de coronapandemie in 2020 om de vraag van zorgorganisaties te verbinden met het hartverwarmende aanbod van mensen die de zorg willen ontlasten. "Een crisisorganisatie betekent ook een tijdelijke organisatie. We zijn in een fase van de coronacrisis beland waarin wij onze werkzaamheden kunnen afbouwen", besluit Extra handen. Dit betekent dat er een einddatum is voor het indienen van aanvragen.

Vanaf donderdag 12 augustus is ook de inschrijving voor zorgmedewerkers gesloten. Aanvragen die voor 12 augustus zijn ingediend zullen nog worden behandeld, waarbij wel opgemerkt moet worden dat het ondersteuningsaanbod sterk terugloopt.

Natuurlijk blijft Extra handen voor de zorg ook na vandaag bereikbaar om mee te denken over werven, opleiden en behouden van medewerkers en de uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Wat gebeurt er met Extra handen?

Vanaf 1 september bestaat het bestand van Extra handen voor de zorg alleen nog uit mensen met een zorgdiploma, die hebben aangegeven beschikbaar te willen blijven voor een eventuele volgende crisis. De gegevens van alle andere kandidaten worden conform AVG verwijderd uit het bestand. Het ministerie van VWS bekijkt hoe lang, op welke manier en door welke organisatie dit ‘reservebestand’ het beste kan worden beheerd.

Wat gebeurt er met de gegevens van mijn organisatie?

Voor een lopend onderzoek naar de resultaten van Extra handen voor de zorg worden de gegevens die in Eelloo staan momenteel nog gebruikt. Drie maanden na sluiting van het project, op 1 december 2021, zullen alle gegevens van zorgorganisaties conform AVG worden verwijderd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het project Extra handen voor de zorg? Neem dan contact op met Gabriëlle Peereboom via gpeereboom@utrechtzorg.net of kijk op extrahandenvoordezorg.nl.