- tessa.jpg

Impactmakerprijs 2022: nominatie voor programma Ambassadeurs Zorgtechnologie

15 februari 2023

14 VVT organisaties zijn in het programma Ambassadeurs Zorgtechnologie een jaar lang met elkaar de uitdaging aangegaan om zorgtechnologie meer te omarmen op de werkvloer. Het project is samen met vijf andere initiatieven genomineerd voor de Impactmakerprijs 2022.

Nominatie Impactmakerprijs 2022

De Impactmakerprijs is een prijs voor het meest inspirerende en impactvolle arbeidsmarktproject in zorg en welzijn. Het programma Ambassadeurs Zorgtechnologie onderstreept dat de inzet van technologische hulpmiddelen in de zorg de komende jaren steeds normaler wordt.

In een film die voor Utrechtzorg is gemaakt wordt in beeld gebracht hoe de kwaliteit van leven van een cliënt kan verbeteren door de inzet van zorgtechnologie. En dat zorgtechnologie nooit een vervanging zal zijn voor de warme zorg, maar juist een hele mooie toevoeging.

Zorgrobot Tessa

Één van de deelnemende zorgorganisaties aan het programma Ambassadeurs Zorgtechnologie is Zorgspectrum. Binnen deze ouderenzorgorganisatie wordt zorgrobot Tessa ingezet met alle voordelen daarvan voor zowel de cliënt als zorgprofessionals. Laura Vink is wijkverpeegkundige en ambassadeur zorgtechnologie bij Zorgspectrum en vertelt over de voordelen van het inzetten van Tessa. Voor wie haar nog niet kent: Tessa is een sociale zorgrobot in de vorm van een guitig plantenpotje.

Verhoogde zelfredzaamheid van cliënten

Tessa geeft verbale begeleiding aan cliënten bij dagelijkse activiteiten. Dat wil zeggen dat ze in haar eigen stem berichten uitspreekt. Die berichten kunnen van te voren worden ingesteld – denk aan een herinnering om medicijnen in te nemen – of op afstand worden ingetypt door mantelzorgers of zorgverleners. Tessa kan ook persoonlijke afspeellijsten met muziek laten horen. Tessa verhoogt de zelfredzaamheid van de cliënt en ondersteunt ook de zorgprofessional. Hierin zit dan ook de echte ‘kracht van innovatie in de zorg’!

Van onderzoek naar praktijk

Het robotje is inmiddels vast onderdeel van het zorgaanbod bij Zorgspectrum. Laura: “Dankzij het onderzoek dat we eerst hebben gedaan, weten we voor wie Tessa wel en niet geschikt is. Cliënten reageren er volgens Laura in eerste instantie wisselend op. “Sommige cliënten zijn terughoudend, maar andere vinden het meteen leuk. Ik merk dat cliënten het fijn vinden omdat ze met Tessa zelfredzamer zijn. Ze willen Tessa ook vaak meenemen als ze bijvoorbeeld een rondje gaan lopen. Maar dat werkt niet, want Tessa heeft stroom nodig…”

In het begin kwam Tessa vaker terug dan nu. Dat is logisch: want mensen waren al gewend aan zorg, en die draaiden we met Tessa deels terug. Inmiddels zetten we Tessa direct bij de intake in of zodra de eerste ‘scheurtjes’ ontstaan bij thuiswonende cliënten, bijvoorbeeld als ze vergeten te eten of medicijnen in te nemen. Mensen weten dan niet beter, vaak is de wijkverpleegkundige nog niet eens in beeld geweest.”

Meer voordelen dan kosten

Natuurlijk is er ook altijd nog wel iets te wensen. Laura: “Tessa spreekt alleen nog Nederlands en er is maar één stem. Laatst zei een cliënt: “Een man lijkt me veel leuker!” Maar dat kan nog niet. Onderaan de streep ziet Laura echter vooral veel voordelen. "Het is jammer dat veel zorgorganisaties bij de aanschaf van zorgtechnologie in eerste instantie vooral naar de (aanschaf)kosten kijken. Want een robot kan ook veel opleveren. En dat is niet alleen in geld uit te drukken. Als je Tessa tijdig inzet, kan je thuiszorg nog even uitstellen. Eén van mijn dementerende cliënten gebruikt nu al een jaar Tessa, zonder wijkverpleging. En als er wel al thuiszorg is, levert het tijd op, want je hoeft minder vaak langs te komen"

Laura: in een tijd met zoveel vacatures kan een investering in zorgtechnologie heel veel opleveren. Op organisatieniveau, voor ons als zorgverleners, maar ook voor familieleden. Dankzij Tessa hoeven ook mantelzorgers als ze langskomen niet meteen te gaan zorgen. Ze hoeven niet eerst in de koelkast te kijken, de medicijnen te checken en te vragen of moeder wel heeft gedoucht. Ze kunnen echt gewoon gezellig tijd samen doorbrengen. Tessa creëert dus eigenlijk ruimte voor persoonlijk contact. Robot Tessa is een van de vele voorbeelden van hoe de inzet van zorgtechnologie zich bewijst in zorgorganisaties als onmisbare aanvulling op de warme zorg.

Borging positieve resultaten programma Ambassadeurs Zorgtechnologie

De meerwaarde van het programma Zorgtechnologie bij het inzetten van deze technologie zit hem in de bewustwording, kennisdeling, trainingen en inspiratiesessies die ervoor hebben gezorgd dat- veel sneller dan anders mogelijk was geweest- handen en voeten is gegeven aan het inzetten van technologische oplossingen op de werkvloer. In 2023 krijgt het doorontwikkelen van de geleerde kennis, houding en vaardigheden binnen de organisaties die deel hebben genomen aan het programma Ambassadeurs Zorgtechnologie een plek in de zorgorganisaties door o.a. het Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht. Zo wordt ervoor gezorgd dat de positieve resultaten van het project worden geborgd.

Stem voor de Impactmakerprijs 2023!

Breng je stem voor de Impactmakerprijs hier uit. Stemmen op één van de 6 genomineerden kan nog tot en met 15 maart 2023.

Meer weten over het project Zorgtechnologie? Neem contact op met Marloes Aarden via maarden@utrechtzorg.net Wilt u meer lezen over zorgrobot Tessa? Dat kan hier.