- groepsfoto.jpg

Kick-start voor zorgtechnologie in 14 VVT-organisaties

28 september 2022

50 ambassadeurs, leidinggevenden en bestuurders ontmoette elkaar op 22 september tijdens het Kick-start event Zorgtechnologie, georganiseerd door Utrechtzorg. Het vormde een feestelijke afsluiting van het regionale programma Zorgtechnologie. Hierin zijn 14 VVT organisaties een jaar lang met elkaar de uitdaging aangegaan: zorgtechnologie meer omarmen op de werkvloer.
De ambassadeurs ontvingen tijdens het kick-start event uit handen van hun bestuurder of manager een certificaat. Hiermee werd het succesvol afleggen van het regionale programma feestelijk gemarkeerd. Wilt u een impressie van deze feestelijke middag? U vindt de foto's hier.

VVT-organisaties gaan verder met zorgtechnologie

De inzet van technologische hulpmiddelen in de zorg wordt de komende jaren steeds normaler. Ook na het regionale programma gaan de organisaties verder met het bekijken van de mogelijkheden en uitdagingen die het inzetten van zorgtechnologie op de werkvloer met zich meebrengt. De betrokken organisaties schrijven op dit moment druk aan hun borgingsplan. In november wordt gekeken hoe de bewustwording en groei in kennis, houding en vaardigheden rondom zorgtechnologie in de organisaties vergroot is gedurende dit project. Bureau Pluut en Partners voert dan een 1-meting uit in de 14 organisaties als vervolg op de 0-meting die aan het begin van het project is gedaan.

Meerwaarde van het project Zorgtechnologie op de werkvloer

De meerwaarde van het programma Zorgtechnologie werd tijdens het Kick-start event veelvuldig benoemd door de betrokken organisaties: de bewustwording, kennisdeling, trainingen en inspiratiesessies hebben ervoor gezorgd dat- veel sneller dan anders mogelijk was geweest- handen en voeten is gegeven aan het inzetten van technologische oplossingen op de werkvloer.

De hoofdrol in dit proces was hierin weggelegd voor de ambassadeurs. Zij ervaarden dagelijks in de praktijk hoe zorgtechnologie een rol kon spelen en waren de ogen en oren op de werkvloer in de verschillende organisaties. Zij waren diegene die alle vragen van collega’s, cliënten en mantelzorgers konden oppikken als belangrijke input voor de organisaties om te bekijken hoe zorgtechnologie het beste op de innovatieagenda gezet kon worden en vervolgens ook daadwerkelijk ingezet kon gaan worden op de werkvloer.

Omgaan met weerstand

Weerstand binnen de organisaties rondom het inzetten van zorgtechnologie was er ook. Niet iedereen omarmt dit onderwerp vanzelfsprekend. De ambassadeurs hebben tijdens het project zelf ervaren hoe zij het beste kunnen omgaan met deze weerstand: goed luisteren naar wat er achter de weerstand zit en kijken welke onzekerheden en angsten er op de achtergrond meespelen (wat is de vraag achter de vraag) zijn hierin van belang. Om vervolgens te kijken hoe je daar het beste bij aan kunt sluiten.

Wel was er volgens de ambassadeurs binnen de organisaties al heel snel het besef dat er al heel veel technologie wordt gebruikt op de werkvloer, maar veel mensen vooral het woord nog eng vinden. Ook in het creëren van dit stukje bewustwording was een belangrijke rol voor de ambassadeurs weggelegd. Een bloeddrukmeter is bijvoorbeeld ook zorgtechnologie en als dit voorbeeld wordt aangehaald zorgt dat al direct voor meer begrip.

Belang van inspiratie en informatie door leidinggevenden

Het zijn niet alléén de ambassadeurs die van het programma een succes maakten, ook vanuit de leidinggevenden was het geven van inspiratie en informatie over het inzetten van zorgtechnologie op de werkvloer ontzettend belangrijk. De leidinggevende vormt de lijm binnen de organisatie met hun rol om de medewerkers aan te jagen en de ambassadeurs te motiveren. En hen te verbinden aan bijvoorbeeld een afdeling ICT, die dan weer een belangrijke rol speelt bij de implementatie van technologische oplossingen.
Meer lezen over leidinggeven aan digitalisering? Lees dan dit onderzoeksrapport van Buro StrakZ in opdracht van VWS.

De belangrijkste boodschap voor de ambassadeurs en leidinggevenden om uit te dragen in de organisaties is dat zorgtechnologie nooit een vervanging zal zijn voor de warme zorg, maar juist een hele mooie toevoeging is. Het bericht dat technologie wordt ingezet om het arbeidsmarkttekort aan te pakken spreekt medewerkers op de werkvloer niet direct aan, maar iedereen kan zich erin vinden dat je zorgtechnologie inzet omdat het een vergroot welzijn voor de cliënt oplevert. Het verhoogt de zelfredzaamheid van de cliënt en ondersteunt ook de zorgprofessional. Hierin zit de ‘kracht van innovatie in de zorg’.

Hoe nu verder?

De innovatie ambassadeurs zijn het er in ieder geval unaniem over eens: het is nog niet klaar! Zij zullen dan ook zeker met elkaar in contact blijven om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te blijven leren. Dit wordt in 2023 via het innovatienetwerk (INOU) van de IVVU gefaciliteerd. De grootste uitdaging voor de komende periode is volgens de betrokkenen organisaties vooral dat de neuzen dezelfde kant op blijven staan en dat de actiestand die nu ‘aanstaat’ ook aan blijft staan.

Inspireren met verhalen: de kracht van innovatie in de zorg

Om dit te bereiken is het belangrijk dat de verhalen waarin technologie succesvol wordt ingezet op de werkvloer met elkaar gedeeld blijven worden. Naast het informeren en inspireren van elkaar met ‘goede voorbeelden’, gaat het hier ook over het uitdragen van de ‘kracht van innovatie in de zorg’. Utrechtzorg maakte samen met Martine Mous en Henri Westerveld met dit doel een korte film gericht op zorgprofessionals. U bekijkt de film hier.

Meer informatie

Meer weten over de uitdagingen en successen rondom het project Zorgtechnologie? Neem contact op met Marloes Aarden via maarden@utrechtzorg.net.

De volgende organisaties namen deel aan het project Zorgtechnologie: Amaris Zorggroep, AxionContinu, Beweging 3.0, Bartholomeus Gasthuis, Careyn, Zorg- en Wooncentrum De Haven, Woonzorgcentrum Maria Dommer, Silverein, St. Pieters en Bloklands Gasthuis, QuaRijn, Vecht en IJssel, Warande, Zorggroep De Vechtstreek en ZorgSpectrum.

De ontwikkelgelden om dit programma mogelijk te maken zijn ter beschikking gesteld door het Zorgkantoor Zilveren Kruis. Buro StrakZ, de ontwikkelaar van de trainingen en sessies, zorgde voor de diverse opleidingen, inspiratie- en kennissessies en het meenemen van teammanagers in hun rol.