Van digi-vaardig naar tech-vaardig

Met het project Zorgtechnologie geeft regio Utrecht-Amersfoort een vervolg aan het programma ‘digitale vaardigheden’. Met dit project willen we een beweging vanaf de werkvloer inzetten en de inzet van zorgtechnologie versnellen. Door medewerkers te inspireren, opleiden en kennis te laten maken met zorgtechnologie gaan zij het nut en de noodzaak ervan inzien. En tegelijkertijd worden ze vaardig in het gebruik ervan.

We lopen hiermee we als regio voorop als het gaat om gezamenlijk grootschalig investeren in opleiden en voorbereiden van medewerkers op benodigde vaardigheden voor de toekomst. Het project is genomineerd voor de Impactmakerprijs 2023.

Belangrijkste aanbevelingen

Wil je weten wat de 7 belangrijkste aanbevelingen zijn voor het implementeren én opschalen van zorgtechnologie? Bekijk hier de flyer.

En wil je dieper het onderwerp induiken? Bekijk dan hier het hele onderzoeksrapport.

In deze video wordt de toegevoegde waarde van zorgtechnologie goed in beeld gebracht.

50 ambassadeurs zorgtechnologie
In 2021-2022 heeft het project Zorgtechnologie de kennis, houding en vaardigheden van medewerkers om met zorgtechnologie om te gaan vergroot. Er zijn 50 ambassadeurs zorgtechnologie opgeleid en zij worden (ook na afloop van het project) ingezet op de werkvloer om hun collega’s te leren werken met zorgtechnologie.

Naast de inzet van ambassadeurs zijn er inspiratiesessies, kennissessies, basistrainingen en trainingen voor leidinggevenden geweest om zoveel mogelijk medewerkers mee te nemen in de wereld van zorgtechnologie. De totaalaanpak van leren met elkaar maakt het project tot een succes, met impact op de werkvloer!

Het belang van zorgtechnologie

Zorgtechnologie kan arbeidsbesparend zijn omdat bijvoorbeeld sociale robots, smart sensoring en een slim gebruik van ECD’s ervoor zorgen dat de zorgprofessionals minder tijd kwijt zijn aan administratieve taken of minder vaak fysiek zwaar werk hoeven te verrichten. Daarnaast kan de zorgvraag afnemen omdat de zorgvrager langer zelf allerlei zaken kan uitvoeren. Met dit project wordt de drempel om zorgtechnologie in te zetten verlaagd. Zorgtechnologie wordt meer vertrouwd.

Positieve resultaten | Borging

In 2023 krijgt het doorontwikkelen van geleerde kennis, houding en vaardigheden een plek in de zorgorganisaties door o.a. het Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht. Ook wordt er meer zorgtechnologie onderling uitgeleend tussen organisaties en er is meer bewustwording over de mogelijkheden.

Rondom de borging van het project zijn dit de positieve resultaten:

  • De ambassadeurs zorgtechnologie hebben zich in een jaar tijd onmisbaar gemaakt! Contracten van ambassadeurs worden in alle organisaties verlengd en in 2023 uit eigen middelen gefinancierd. In veel gevallen vindt er zelfs een uitbreiding plaats van het aantal (of het aantal uren) ambassadeurs.
  • Zorgtechnologie is, waar dat nog niet het geval was, opgenomen in visie en beleid van organisaties.
  • Innovatie heeft een betere plek gekregen binnen zorgteams. En er zijn structurele innovatieprocessen neergezet om van pilots naar opschalingen te gaan.
  • De rol voor leidinggevenden bij innovaties en pilots is beter gepositioneerd.
  • Zorgtechnologie staat op de agenda’s van MT’s en werkoverleggen en er wordt meer over gecommuniceerd naar zorgteams.

De ontwikkelgelden om dit programma mogelijk te maken zijn ter beschikking gesteld door het Zorgkantoor Zilveren Kruis. Buro StrakZ, de ontwikkelaar van de trainingen en sessies, zorgde voor de diverse opleidingen, inspiratie- en kennissessies en het meenemen van teammanagers in hun rol.

Gerelateerd nieuws

Al het nieuws