Infographic: Wat vinden VVT-medewerkers van zorgtechnologie?

29 september 2021

Het draait binnen het project Zorgtechnologie om het inspireren en opleiden van medewerkers binnen VVT-organisaties en het vergroten van bewustwording rondom het gebruik van zorgtechnologie. Hoe denken medewerkers binnen de deelnemende VVT-organisaties voor aanvang van het project over dit onderwerp?

Ruim 1900 respondenten

In juni en juli 2021 zijn in samenwerking met bureau Pluut & Partners vragenlijsten uitgezet om dit te meten. Deze 0-meting heeft een mooie respons opgeleverd: 1905 medewerkers hebben de vragenlijst ingevuld. Hiermee is het doel om 10% van de intramurale medewerkers te bereiken ruimschoots behaald. 80% van de respondenten heeft direct contact met cliënten. De vragenlijst is ook ingevuld door managers, leidinggevenden, huishoudelijk medewerkers en receptionisten binnen de organisaties.

Gebruik van zorgtechnologie

De 0-meting laat zien dat er grote verschillen zijn in de mate van gebruik van zorgtechnologie: meer dan de helft van de medewerkers gebruikt zorgtechnologie één of meerdere keren per week. Een kwart gebruikt zorgtechnologie meerdere keren per dag en meer dan een derde gebruikt het minder dan eens per maand. Corona wordt in het onderzoek benoemd als reden voor een verhoogd gebruik van zorgtechnologie op de werkvloer.

Denken medewerkers dat het eigen team met een nieuwe zorgtechnologie aan de slag zou willen gaan? De helft (50%) denkt dit wel; echter een groot deel (44%) blijft hier neutraal over. “Er moet wel gezorgd worden dat de technologie simpel te bedienen is en niet constant verandert en dat de bediening van de verschillende apparatuur op dezelfde manier werkt”, merkt een respondent op. Zorgtechnologie wordt door het overgrote deel (72%) van de respondenten niet gezien als een bedreiging. De grootste zorg van respondenten (58%) is dat de zorg minder persoonlijk wordt.

Medewerkers willen beter geïnformeerd worden

Meer informatie over zorgtechnologie zal volgens medewerkers helpen om dit meer op de werkvloer in te gaan zetten. Een paar opvallende quotes: “Op locatie is een knelpunt dat zorgmedewerkers te weinig weten over de mogelijkheden van zorgtechnologie. Hierdoor is er geen behoefte om hierin te ontwikkelen. Informatieverstrekking zou hierin mogelijk een positieve bijdrage kunnen leveren”. Een andere medewerker merkt op: “Naar mijn idee werken wij hier nog veel te weinig mee. En is er zeker geen kennis van wat er zoal mogelijk is hierin. We moeten hierover veel meer geïnformeerd worden.”.

Hoe nu verder?

Het onderzoek laat zien dat een groot deel van de medewerkers graag aan de slag gaat met zorgtechnologie. Er zijn veel kansen om hier met het project op een positieve manier aan bij te dragen. De projectleiders, ambassadeurs en onderzoekers gaan binnenkort aan de slag met de resultaten. Alle deelnemende organisaties hebben ook een eigen rapportage ontvangen waarin ze hun resultaten ten opzichte van het regionale gemiddelde kunnen bekijken.

Aan het einde van het project wordt er een 2e meting uitgevoerd om de effecten van de interventies uit het project te meten. Ook worden medewerkers door middel van kwalitatieve interviews om hun input gevraagd.

Alle resultaten van de 0-meting zorgtechnologie zien? Bekijk de infographic (.PDF) of neem contact op met Marloes Aarden via maarden@utrechtzorg.net.

In dit project werken samen: Amaris Zorggroep, AxionContinu, Bartholomeus Gasthuis, Beweging 3.0, Careyn, Zorg- en Wooncentrum De Haven, Silverein, Maria Dommer, QuaRijn, St, Pieters en Bloklands Gasthuis, Vecht en IJssel, Zorggroep de Vechtstreek, Warande en ZorgSpectrum. Utrechtzorg coördineert het programma, faciliteert de 14 projectleiders en zorgt voor coaching en intervisie met de ambassadeurs. Zorgkantoor Zilveren Kruis heeft regionale ontwikkelgelden ter beschikking gesteld om dit programma mogelijk te maken.