Inventarisatie projecten Digitale vaardigheden

24 september 2020

Samen met de coalitie 'Digivaardig in de zorg' inventariseren we hoe zorgorganisaties bezig zijn met Digitale vaardigheden.

Programma's Digitale vaardigheden in beeld

Samen met de coalitie 'Digivaardig in de zorg' willen we graag een beeld krijgen van het aantal zorgorganisaties dat in Nederland programmatisch bezig is met het digitaal vaardig maken van haar zorgprofessionals.

Binnen de regio Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi en Vechtstreek hebben we al een goed beeld van welke VVT-organisaties hiermee aan de slag zijn. Sinds januari 2019 loop dit programma immers bij 14 VVT-organisaties in het werkgebied van Utrechtzorg. Mede dankzij financiering van het Zilveren Kruis worden individuele medewerkers op maat begeleid door medewerkers met de rol digicoach.

Daarom zijn we nu op zoek naar niet-VVT-organisaties die een programma digitale vaardigheden hebben (of gaan ontwikkelen) binnen onze regio. U kunt ons daarbij helpen door (anoniem) 3 korte vragen te beantwoorden via dit formulier.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze activiteiten op het gebied van Digitale vaardigheden? Bekijk deze paginaof neem contact op met Suzanne Verheijden via sverheijden@utrechtzorg.net.