Jaarbericht: Utrechtzorg in 2019

30 april 2020

In ons Jaarbericht 2019 blikken we graag met u terug op het afgelopen jaar.

"Samen gaat het sneller en kom je nog verder"

Met de grote uitdagingen waar de sector zorg en welzijn voor staat wordt het steeds duidelijker dat problemen als eenling niet meer zijn op te lossen. Om echt iets te bereiken moet je gezamenlijk optrekken. In 2019 hebben we met elkaar fors ingezet op meer samenwerking op de regionale arbeidsmarkt voor zorg en welzijn.

Met het jaar 2019 sluiten we het beleidsprogramma Koersen op Kansen af. Een beleidsprogramma waarin we met elkaar veel mooie projecten en initiatieven tot stand hebben gebracht. Naast het afronden van deze beleidsperiode heeft Utrechtzorg in de tweede helft van 2019 de nodige voorbereidingen getroffen met het nieuwe beleidsprogramma Samen Regionaal Sterk, om klaar te zijn voor de nieuwe fase. Een fase waarin we meer dan ooit de handen ineen moeten slaan.

We worden in onze regio uitgedaagd om samen breder te kijken en over de grenzen van de eigen organisatie en branche heen te stappen. Met als doel dat zorg en welzijn voor iedereen toegankelijk is, en medewerkers hun mooie en belangrijke werk kunnen blijven doen onder goede omstandigheden.

U vindt ons Jaarbericht 2019 hier.