Lancering Utrecht Talent Alliantie

06 januari 2022

Op delen van de arbeidsmarkt sluit het personeelsaanbod onvoldoende aan op de vraag. Deze dynamiek versnelt, daarom is aanvulling nodig op het traditionele arbeidsmarktbeleid.

Utrecht Talent Alliantie

De Utrecht Talent Alliantie (UTA) bestaat uit regionale vertegenwoordigers van werkgevers in de grootste tekortsectoren, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen, het UWV, Economic Board Utrecht en ROM Utrecht Region. Zij nodigen iedereen met goede ideeën en initiatieven uit om mee te doen. Om samen te investeren in een toekomstgerichte beroepsbevolking. Utrechtzorg vertegenwoordigt de sector zorg en welzijn in de Utrecht Talent Alliantie.

De regio draagt bij aan oplossingen voor maatschappelijke transities zoals het overstappen van mensen naar beroepen met tekorten en groeipotentie. De ambitie van de alliantie is ook dat een Leven lang ontwikkelen voor iedereen in de regio vanzelfsprekend is en de beroepsbevolking digitaal vaardig is.

De Utrecht Talent Alliantie wordt op donderdag 10 februari tijdens een online bijeenkomst gelanceerd.

Urgentie door structurele ontwikkelingen

De versnelde krimp van sectoren door de coronacrisis, blijvende tekorten in omvangrijke beroepsgroepen en kwetsbaarheden die door de crisis uitvergroot worden, zoals digitale vaardigheden die onvoldoende aansluiten bij de vraag , zorgen voor urgentie. De veerkracht van de arbeidsmarkt moet zich nu bewijzen. De Utrecht Talent Alliantie coördineert middelen en voorkomt versnippering en overlap van arbeidsmarktacties door een gezamenlijke aanpak en toewijding.

De kracht van samenwerking

Samenwerken is het sleutelwoord om doorbraken te realiseren.
De Utrecht Talent Alliantie ziet voor de komende jaren de volgende opgaven voor zichzelf:

  • Richting en sturing geven zodat doelstellingen worden behaald
  • Iniatieven in de regio te versterken en verbinden
  • Investeren in structurele faciliteiten
  • Coördineren inzet en middelen
  • Voorkomen versnippering en overlap van initiatieven

Concrete initiatieven Utrecht Talent Alliantie

Conrete intiatieven van de Utrecht Talent Alliantie zijn:

  • Pilot zij-instroom trajecten waarin PwC en Utrecht Talent Alliantie samenwerken aan een aanpak die vakkrachten op middelbaar beroepsniveau ondersteunt in de overstap van werk naar werk.
  • Eind 2021 is de website Maak je Stap gelanceerd: een online gids voor loopbaan en ontwikkeling in de regio Utrecht.

Een subsidieregeling is in de maak voor plannen die een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de Utrecht Talent Alliantie. Deze impulsregeling is bedoeld om innovatieve arbeidsmarktaanpakken in de regio Utrecht van de grond te krijgen.

Aanmelden voor de lancering?

U bent van harte welkom! Bekijk deze pagina voor meer informatie over de lancering.

Meer lezen?

Bekijk dan de website van de Utrecht Talent Alliantie.

De volgende organisaties vormen de Utrecht Talent Alliantie: Utrecht10, Beroepsonderwijs Utrecht, Economic Board Utrecht Region, Gemeente Amersfoort, Gemeente Hilversum, Gemeente Utrecht, NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding), Provincie Utrecht, Media perspectives, Regio Amersfoort, Regio Gooi-en Vechtstreek, ROM Utrecht Region, Technologieraad Regio Utrecht, Utrecht Leert, Universiteit Utrecht, Utrechtzorg, UWV.