- marian.jpg

Marian Dobbe-Kluijtmans (KOOS Utrecht) in Raad van Toezicht Utrechtzorg

03 juli 2023

Per 1 juli 2023 krijgt Utrechtzorg een waardevolle aanwinst in de Raad van Toezicht. Marian Dobbe, bestuurder bij KOOS Utrecht, treedt toe als toezichthouder. Met haar achtergrond als bestuurskundige en haar ruime ervaring als verandermanager in het publieke domein, brengt Marian waardevolle kennis en expertise in op het gebied van jeugdzorg. Maar haar betrokkenheid bij de zorg reikt verder dan dat. Marian heeft een hart voor de zorgsector en heeft bewezen in staat te zijn om succesvolle netwerkorganisaties op te bouwen.

Vincent Alkemade, directeur-bestuurder van Utrechtzorg, is blij met haar komst: “er gebeurt op dit moment ontzettend veel in de jeugdhulp. Steeds meer jongeren hebben mentale problemen en veel hulpverleners ervaren nog steeds een hoge werkdruk door de tekorten. Het is fijn dat Marian ons meeneemt in deze ontwikkelingen die ook van invloed zijn op het werkplezier en imago van jeugdhulp. Ons doel is dat alle 7 zorg- en welzijnsbranches waarmee Utrechtzorg samenwerkt, straks vertegenwoordigd zijn in de Raad van Toezicht zodat alle specifieke branchekennis aan boord is.”

Marian voegt hieraan toe: “Utrechtzorg is een interessant netwerk met een belangrijke opdracht die samenwerking over de domeinen heen vraagt. Daar zit ook mijn interesse en ervaring. Ik kijk er naar uit om hier samen met Vincent in de rol van bestuurder Utrechtzorg en met collega Raad van Toezicht leden hieraan een bijdrage te leveren.”

Veranderkundige met oog voor mens en resultaat
Marian combineert in haar werk kennis van inhoud, scherpte voor resultaat en oog voor de context en bovenal de mensen om wie het gaat. Daarbij denkt en werkt zij graag over de domeinen heen en komt tot nieuwe oplossingen.
In 2019 werd Marian uitgedaagd met een grote vernieuwingsopdracht: de aanvullende zorg voor jeugd wijkgericht te organiseren. Een uitdagende transformatie opdracht om de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen daadwerkelijk te vernieuwen èn om een stevige netwerkorganisatie neer te zetten. Dit deed zij eerst in de rol van kwartiermaker en vervolgens als bestuurder van KOOS Utrecht. Daarnaast is ze toezichthouder in het primair onderwijs en kinderopvang, en voorzitter van de landelijke Associatie voor Jeugd.

Anders kijken en doen
Wat Marian echt drijft, is haar diepgewortelde wens om een maatschappelijk verschil te maken. Ze is intrinsiek gemotiveerd om zich in te zetten voor gelijke kansen voor alle kinderen en hun ouders. Ze gelooft dat goed onderwijs en opvang de basis leggen voor deze gelijke kansen. Bovendien is ze ervan overtuigd dat "meer zorg" niet altijd het antwoord is. Daarom wil ze bijdragen aan het vinden van nieuwe oplossingen en een andere manier van kijken.

Samen is het mogelijk!
Met de komst van Marian in de Raad van Toezicht versterken we onze inzet voor een gezonde regionale arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector, zowel nu als in de toekomst. Samen met alle betrokken partijen werken we aan een realistisch en positief imago van zorg en welzijn, bevorderen we goede loopbaankeuzes van jongeren, streven we naar vitale en tevreden medewerkers, en bouwen we aan de zorg(banen) van morgen. We zijn verheugd om Marian aan boord te hebben en kijken uit naar de waardevolle bijdrage die zij zal leveren aan het realiseren van onze gezamenlijke doelen.