Nieuwe online BeleidsSpiegel fysieke belasting

25 augustus 2020

De online BeleidsSpiegel geeft inzicht in het beleid op fysieke belasting binnen uw organisatie.

Veilig, energiek en gezond aan het werk

Om personeel veilig, energiek en gezond aan het werk te houden is een goed beleid fysieke belasting binnen uw organisatie essentieel. De BeleidsSpiegel is een checklist die helpt om dit beleid in uw organisatie in kaart te brengen en te ‘spiegelen’ aan de landelijke afspraken zoals ze zijn vastgelegd in de arbocatalogus. Het is een belangrijk instrument, maar het was altijd lastig om in te vullen. Daarom is er nu een handige online BeleidsSpiegel. De online BeleidsSpiegel is ontwikkeld in opdracht van de regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus in het kader van het programma Gezond & Zeker.

Check en tips

Het gaat in de BeleidsSpiegel om onderwerpen zoals training in het gebruik van hulpmiddelen, maar ook om het beschermen van zwangere werknemers tegen fysieke overbelasting en het gebruik van transferprotocollen in de zorgdossiers. Sociale partners hebben daar afspraken over opgenomen in de Arbocatalogus en met de BeleidsSpiegel loopt u die onderwerpen langs. In het ideale geval kunt u op alle vragen ‘ja’ antwoorden. Zo niet, dan geeft de online BeleidsSpiegel ook tips over hoe de situatie verbeterd kan worden. Daarnaast krijgt u een vergelijking te zien van uw resultaten met de landelijke gegevens.

De online BeleidsSpiegel is te vinden via www.beleidsspiegel.nl.

Over Gezond & Zeker

Sinds 2005 coördineert RegioPlus samen met de regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn Gezond & Zeker. Gezond & Zeker is een actief programma met als doel het verspreiden van kennis naar werknemers in zorg en welzijn om agressie en fysieke belasting zoveel mogelijk te voorkomen. Naast fysieke belasting en agressie zijn belangrijke thema’s van het Gezond & Zeker programma de balans tussen werk en privé, psychosociale arbeidsbelasting en zelfredzaamheid van cliënten.