Nieuwe regels voor arbeidsovereenkomsten

25 mei 2022

Vanaf 1 augustus 2022 moet Nederland de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd hebben. Dit betekent dat er nieuwe regels voor arbeidsovereenkomsten gelden. Als werkgever in zorg en welzijn is het belangrijk dat u daar goed op voorbereid bent.

De 5 belangrijkste wijzigingen die per 1 augustus 2022 gelden:

  • De informatieverplichting aan werknemers wordt uitgebreid;
  • Verplichte scholing moet kosteloos worden aangeboden;
  • Werkzaamheden bij andere werkgevers mogen niet langer zomaar verboden worden;
  • De positie van medewerkers met een onvoorspelbaar werkpatroon wordt versterkt;
  • De werknemer kan een verzoek tot voorspelbare arbeidsvoorwaarden indienen.

(Bron: Hanze Advocaat)

Om goed voorbereid te zijn kunt u op 21 juni van 9:30 tot 11:00 uur een webinar volgen bij Hanze Advocaat. Dit webinar kost €95,- (exclusief btw).

Inventarisatie

Om u te ondersteunen bij deze nieuwe wetgeving en wat dit betekent voor uw organisatie inventariseren we graag of er behoefte is aan een informatiesessie. Hierin kunnen we ingaan op de praktische uitwerking van deze nieuwe wetgeving en een mogelijke gezamenlijke aanpak.

Tijdens deze bijeenkomst kunt u vragen stellen als:

  • Hoe om te gaan met STAP-budget in relatie tot verplichte scholing;
  • Hoe om te gaan met transitievergoedingen die u inzet voor opleidingen bij re-integratie;
  • Hoe om te gaan met thuiswerkuren;
  • Hoe om te gaan met het vergoeden van werkelijke uren scholing vs een vaste vergoeding.

Wij horen graag of u interesse heeft in een soortgelijke bijeenkomst, zodat we een geschikte datum kunnen vinden. U kunt uw interesse kenbaar maken door een bericht te sturen naar secretariaat@utrechtzorg.net. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Jan Joosten via jjoosten@utrechtzorg.net.