Onderwijs op Maat: flexibel leren in Amersfoort-Eemland

10 juli 2019

Flexibel leren voor zij-instromers en doorstromers in Zorg en Welzijn.

Onderwijsvernieuwing voor zij-instroom en doorstroom

Vanaf september starten MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland en het Hoornbeeck College met de eerste leereenheid opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2. Een onderwijsvernieuwing waarmee studenten de opleiding voortaan in delen kunnen volgen. Deelnemers kunnen kiezen voor een leereenheid die aansluit bij de persoonlijke ontwikkeling en situatie en kunnen direct aan de slag met het behaalde certificaat. Deze manier van opleiden maakt het aantrekkelijker om voor de zorg te kiezen of door te stromen naar een andere functie of branche.

Maatwerk

Utrechtzorg merkt dat er vanuit het werkveld in haar arbeidsmarktregio Amersfoort - Eemland door arbeidstekorten steeds meer behoefte ontstaat aan opleiden op maat. Zij-instromers kunnen zonder relevant zorgdiploma niet zomaar aan de slag en voor medewerkers die willen doorstromen is een opleiding vaak een flinke belasting. Het is daarom noodzakelijk dat het beroepsonderwijs voor volwassenen beter aansluit bij hun wensen en leerbehoeften. De leereenheden moeten daarvoor gaan zorgen: ze zijn op maat, flexibel en erkend. Nieuwe zorgmedewerkers zijn via de modulaire opzet van leereenheden snel en steeds beter inzetbaar.

Landelijke opschaling

De leereenheden zijn ontstaan vanuit een samenwerking tussen de drie onderwijsinstellingen MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland en het Hoornbeeck College en zorgorganisaties De Koperhorst, Lyvore, De Haven, Beweging 3.0, St. Pieters en Bloklands Gasthuis en Accolade Zorg. Samen nemen zij deel aan het Regionaal Actieplan Arbeidsmarkt Tekorten (RAAT) Amersfoort – Eemland. De urgentie en kracht van het project worden benadrukt door het gezamenlijk optrekken van VGN, ActiZ, CINOP, de MBO-raad, het werkveld en onderwijsinstellingen. Een landelijke opschaling kwam niet als verrassing aangezien het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur pleit voor flexibilisering van het beroepsonderwijs voor volwassenen en voor Leven Lang Leren. Zorg en Welzijn is hiermee de eerste sector is die beroepsonderwijs voor volwassenen gaat flexibiliseren.

Stapelen eenheden

De leereenheid die in september van start gaat is Individuele zorg verlenen, mbo-niveau 2. De opleiding duurt maximaal 15 weken en omvat 5 trainingsdagen van 6 klokuren. Bij het goed afronden ontvangt de deelnemer een certificaat. Hiermee kan hij/zij direct aan de slag op dit afgebakende deel van de zorg. Geleidelijk zal het aanbod in leereenheden en opleidingen toenemen. Het uiteindelijke doel is dat mensen die alle leereenheden stapelen, een erkend diploma krijgen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de opleiding en aanmelding kijkt u op de websites van ROC Midden Nederland of het Hoornbeeck College, of stuur een mail naar Marian Hoogebeen – de Winther via hwm@mboamersfoort.nl (MBO Amersfoort).

Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij Erna Laclé: e.lacle@utrechtzorg.net of 030 6340808.