Onderzoek Digitale Vaardigheden: nulmeting

25 juli 2019

Een aantal feiten uit de nulmeting van het onderzoek naar Digitale Vaardigheden.

Digitale Vaardigheden in de zorg

Medewerkers van zorgorganisaties krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met digitale technologie. Ze werken niet alleen met het elektronisch cliënten- of patiëntendossier en roostersoftware, ook bijvoorbeeld domotica, beeldbellen en allerlei andere e-healthtoepassingen komen steeds vaker voor.

Deze digitale toepassingen zijn belangrijk voor de zorg en horen bij zorg van nu. Ze kunnen de werkdruk verlagen, wat in deze tijd met personeelsschaarste erg belangrijk is. Ze kunnen ook de cliënt/patiënt meer regie geven en maken zorg op afstand mogelijk waardoor cliënten/patiënten minder vaak naar een zorginstelling hoeven.

Project en onderzoek

Voor een aantal zorg- en welzijnsmedewerkers zijn digitale vaardigheden nog een uitdaging. Om medewerkers hierbij te ondersteunen is het project Digitale Vaardigheden gestart. Onderdeel van dit project is het onderzoek, waarbij in kaart wordt gebracht hoe het momenteel met deze digitale vaardigheden in de zorg staat, én welk effect het project met onder andere digicoaches en de DigiBrigade heeft.

Utrechtzorg onderzoekt zo, in opdracht van Zilveren Kruis, de stand van zaken rondom digitale vaardigheden in de ouderenzorg. In de factsheet (.PDF) leest u de resultaten uit de nulmeting, waar 4.628 medewerkers van 14 VVT-organisaties aan hebben meegedaan. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat één op de vijf medewerkers van boven de 60 jaar digitaal starter is, en veel medewerkers zich onzeker voelen wanneer ze met een computer moeten werken.

Werk aan de winkel dus! De ruim honderd(!) digicoaches van QuaRijn, Careyn, Lyvore, Beweging 3.0, Accolade Zorg, De Koperhorst, Warande, Amaris Zorggroep, Bartholomeus Gasthuis, De Bilthuysen, ISZ De Brug, Vecht en IJssel en Zonnehuisgroep Amstelland die inmiddels zijn opgeleid door Utrechtzorg en Buro StrakZ gaan hard aan de slag om alle 8000 deelnemende medewerkers digitaal vaardig(er) te maken.

Meer informatie

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Suzanne Verheijden via sverheijden@utrechtzorg.net.