- uz-logo-onderwijsopmaat.jpg

Opleiden op maat: pilot leereenheden

06 december 2019

In september 2019 is het project Onderwijs op maat in de RAAT regio Amersfoort-Eemland gestart met de eerste leereenheid.

In december zullen de deelnemers deze leereenheid Individuele Zorg voor Helpende Zorg & Welzijn afronden. Deelnemers, werkveld en onderwijs zijn zeer enthousiast over deze pilot.

Het enthousiasme maakt dat het onderwijs het aanbod aan leereenheden in afstemming met het werkveld gaat uitbreiden. Sowieso kan de leereenheid Individuele Zorg voor Helpende Zorg & Welzijn bij voldoende belangstelling direct weer van start gaan. Hiernaast staan er voor de eerste helft van 2020 nog drie leereenheden op de planning om te starten (twee vanuit de opleiding Helpende Zorg & Welzijn en één vanuit de opleiding Verzorgende IG). Zodra de projectgroep concrete informatie beschikbaar heeft zal dit gedeeld worden, zodat het aanbod voor het gehele regionale werkveld beschikbaar komt.

Landelijke opschaling
De urgentie en kracht van het project worden niet alleen benadrukt door het gezamenlijk optrekken het werkveld en onderwijs, vertegenwoordigd door de partijen RegioPlus, VGN, ActiZ, de MBO-raad en NRTO. Inmiddels wordt er tussen diverse landelijke pilots samengewerkt en vindt er zowel binnen het werkveld als het onderwijs een inventarisatie plaats; wat nodig is er in 2020 nodig om deze krachtige ontwikkeling in flexibilisering van beroepsonderwijs voor volwassenen te ondersteunen.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Erna Laclé via elacle@utrechtzorg.net.