Overzicht mbo-opleidingen met leereenheden

06 mei 2021

RegioPlus deelt een overzicht van mbo-opleidingen waarvoor leereenheden zijn ontwikkeld.

Beter aansluiten bij leerbehoefte

De arbeidsmarkt in zorg en welzijn heeft behoefte aan versnelde instroom en doorstroom van zorgmedewerkers. RegioPlus, het samenwerkingsverband van 14 regionale werkgeversorganisaties - waaronder Utrechtzorg -, wil het onderwijs daarom beter aan laten aansluiten bij de wensen en leerbehoeften van vele nieuwe instromers en huidige medewerkers. En bij wat de sector nu en in de toekomst nodig heeft. Deze uitdaging heeft RegioPlus met andere partijen opgepakt.

Sinds 2019 zijn onderwijs en werkveld aan de slag gegaan met het ontwikkelen van leereenheden en mbo-certificaten voor het beroepsonderwijs in de VVT en gehandicaptenzorg. We zijn er trots op dat de regio Amersfoort-Eemland hier koploper in is.

Flexibel opleiden voor volwassenen

Via leereenheden zijn maatwerk en flexibiliteit van het beroepsonderwijs voor volwassenen mogelijk geworden. Met de toekenning van mbo-certificaten worden deze leereenheden landelijk erkend. Zo kunnen volwassenen die een leereenheid volgen, direct aan de slag in het werkgebied waarvoor ze zijn opgeleid. Snel, praktisch en doelgericht! Bovendien kunnen medewerkers die al in zorg en welzijn werken zich via flexibele leereenheden op hun eigen tempo en naar eigen behoefte verder scholen.

Overzicht

RegioPlus heeft op haar website een overzicht gepubliceerd van mbo-opleidingen waarvoor leereenheden zijn ontwikkeld. Lees onder het overzicht van leereenheden door voor uitleg over de begrippen leereenheden en mbo-certificaat en hoe dit uiteindelijk kan worden opgebouwd tot een diploma.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Erna Laclé via elacle@utrechtzorg.net.