Regionaal Overleg Beroepsopleidingen (ROB): vernieuwde samenwerkingsovereenkomst en afscheid Cecile Swennenhuis

31 maart 2022

In het Regionaal Overleg Beroepspraktijkvorming (ROB) zijn de BPV- en stagebureaus van de zorgopleidingen van ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort, het Hoornbeeck College en de Hogeschool Utrecht verenigd. Samen werken zij aan optimale capaciteit en efficiënte planning en matching voor zorgstages niveau 3 verzorgende IG en niveau 4 verpleegkundige in de regio.

Het ROB bestaat meer dan 20 jaar en is uitgegroeid tot een samenwerkingsverband voor initiatie, sturing en borging tussen de BPV-bureaus van de samenwerkende onderwijsorganisaties, de zorgorganisaties, het SBB en Utrechtzorg in de regio Eemland. Dankzij deze samenwerking worden individuele vragen van studenten naar het ROB doorgezet. Zo is er geen concurrentie tussen de opleiders. De planners verdelen op basis van wensen en reisafstand eerlijk alle stages, en onderhouden warm contact met de zorgorganisaties.

Regionale samenwerkingsovereenkomst vernieuwd

Deze maand zijn de samenwerkingsafspraken geactualiseerd door de directeuren en managers van de opleiders. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd deze nieuwe overeenkomst ondertekend door Ellis van der Leeden (opleidingsmanager verpleegkunde Hoornbeeck College), Marlies Verkuijlen (voorzitter College van Bestuur MBO Amersfoort) en Michel Labij (lid College van Bestuur ROC Midden Nederland).

Foto v.l.n.r.: Michel Labij, Marlies Verkuijlen en Ellis van der Leeden

Afscheid van Cecile Swennenhuis

Tijdens deze bijeenkomst nam Cecile Swennenhuis afscheid van het ROB. In haar functie van BPV-coördinator heeft zij deze samenwerking vanaf de start in 1999 opgebouwd. Wat kleinschalig begon, ontwikkelde zich naar een onmisbaar regionaal instrument voor stages. Cecile was 20 jaar lang kartrekker van het bureau: een mooie mijlpaal om te stoppen met deze functie. In haar afscheidsspeech verwoorde Marian Hoogebeen (directeur School voor Welzijn en Gezondheidszorg MBO Amersfoort) het treffend, “Eén van haar krachtige eigenschappen is het kunnen verbinden van alle partijen in dit complexe veld, waarbij Cecile altijd de focus hield op wat het beste is voor de student”. Vanuit de inhoud blijft Cecile gelukkig met al haar ervaring, kennis en bevlogenheid verbonden aan het ROB. Wij bedanken Cecile voor haar inzet!

Samenwerken aan een lerende regio

Het ROB levert een belangrijke bijdrage aan een optimale capaciteit, efficiënte planning en matching voor zorgstages in de regio. Utrechtzorg is trotse partner van dit krachtige initiatief dat al 20 jaar haar waarde heeft bewezen. Het geeft invulling aan de lerende regio en sluit aan bij de strategische koers "Samenwerken aan een lerende regio". Voor meer informatie over deze strategische koers kunt u contact opnemen met Jan Joosten via jjoosten@utrechtzorg.net en Erna Laclé via elacle@utrechtzorg.net.

Voor meer informatie over het ROB kunt u contact opnemen met Karin Swart, interim manager ROB, via k.swart@rocmn.nl of Jan Joosten via jjoosten@utrechtzorg.net.