- deblauwevogel045.jpg

Regionale en landelijke cijfers Q3 2019

12 maart 2020

Het CBS heeft nieuwe kwartaalcijfers gepubliceerd over het aantal fte, het aantal banen, de instroom en de uitstroom binnen zorg en welzijn.

Cijfers Q3 2019

Deze nieuwe cijfers zijn op dit moment al beschikbaar op AZW Statline en zullen binnenkort ook gepubliceerd worden op het arbeidsmarktdashboard van Utrechtzorg.

De belangrijkste uitkomsten op een rij:
• Het aantal fte en het aantal banen is regionaal ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 ongeveer gelijk gebleven met 83.900 fte, respectievelijk 120.600 banen.
• De instroom en de uitstroom zijn regionaal ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 licht gestegen naar 15.130 medewerkers die instroomden en 11.460 medewerkers die uitstroomden. Ook landelijk zien we de trend dat de instroom en uitstroom zijn toegenomen. De uitstroom is van de drie Utrechtzorg-regio’s het hardste gegroeid in Utrecht en de instroom het meeste gegroeid in de Gooi en Vechtstreek. Regionaal is de uitstroom in het derde kwartaal harder gegroeid dan de instroom.
• Landelijk was het verzuimpercentage in het derde kwartaal van 2019 5,3%. Dit is lager dan een kwartaal eerder (5,7%) maar hoger dan een jaar eerder (5,1%). Helaas zijn er op dit moment geen regionale verzuimcijfers bekend.

RAAT pagina op het arbeidsmarktdashboard

Bent u benieuwd naar de regionale ontwikkelingen op het gebied van opleidingen, behoud en instroom en/of benieuwd naar het aantal gevolgde opleidingen binnen het SectorplanPlus, dan kunt u daarvoor inmiddels terecht op het arbeidsmarktdashboard van Utrechtzorg op de speciale RAAT-pagina. Hier vindt u voor het hele werkgebied en per subregio een overzicht van deze informatie.

Ten opzichte van 2016 zien we in 2018:
• Een toenemend percentage herintreders;
• Een toename van de instroom en een afname van de uitstroom van medewerkers;
• Een toenemend aantal (nieuwe) studenten en gediplomeerden;
• Tussen branches veel verschillen tussen de deeltijdfactor, uitstroom en instroom van personeel.

We zien dat via het SectorplanPlus vooral veel korte trajecten (3-40 uur) worden ingezet en dat er vooral opgeleid wordt voor nieuwe instroom en in mindere mate voor opscholing en praktijkbegeleiders.

In april komen er weer jaarlijkse prognoses beschikbaar over de voorziene tekorten t/m 2023. We informeren u hierover zodra er relevante nieuwe ontwikkelingen in te zien en te duiden zijn.

Meer informatie

Heeft u vragen gerelateerd aan arbeidsmarktdata? Neem dan contact op met Mariëtte Roest via mroest@utrechtzorg.net of 030 634 08 08.