RegioPlus: zet in op anders werken, anders leren en anders organiseren

23 september 2021

Op Prinsjesdag presenteerde het demissionaire kabinet de plannen voor het komende jaar. RegioPlus is verheugd dat dit kabinet tijdens de Algemene Beschouwingen gehoor heeft gegeven aan de breed gedragen oproep om de salarissen voor zorgmedewerkers te verhogen. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet voor de mensen die onmisbaar werk voor onze samenleving verrichten. Maar dat is niet genoeg vindt RegioPlus, een nieuw kabinet moet ook op andere punten investeringen doen.

Verandering is nodig

Om de mensen in Nederland ook in de toekomst de juiste zorg te kunnen geven is een structureel ander uitgangspunt voor welzijn en zorg nodig. Een verandering waar welzijn, preventie en positieve gezondheid voorop komen te staan. De arbeidsmarkt vormt hierbij één van de leidende principes, met een belangrijke rol voor de regio. Zet in op het anders werken, anders leren en anders organiseren in de sector zorg en welzijn.

1. Maak zorg- en welzijnsbeleid vanuit arbeidsmarktperspectief
De juiste professionals zijn nodig om de ‘juiste zorg op de juiste plek’ te leveren. Daarom moet de arbeidsmarkt integraal onderdeel zijn hoe we de zorg nu en in de toekomst willen organiseren. Vraagstukken zijn daarnaast niet overal hetzelfde, er zijn verschillen tussen beroepsgroepen, branches én tussen regio’s. Daarom hoort eigenaarschap voor de arbeidsmarktaanpak ook bij de gezamenlijke partijen in de regio te liggen. Tegelijk is er meer verbinding en afstemming tussen landelijk en regionaal arbeidsmarktbeleid nodig dan nu het geval is.

2. Maak werk van de toekomstgerichte arbeidsmarkt
Het is belangrijk dat de sector aan blijft sluiten bij de wensen van nieuwe generaties professionals, met ruimte voor diversiteit en meer inclusiviteit. Andere arbeidsvormen zijn nodig, zoals regionaal werkgeverschap en ondernemend werknemerschap. Door goede regionale en ketengerichte samenwerking kunnen professionals die flexibiliteit in werk willen dit ook krijgen, met de zekerheden van een dienstverband.

3. Stimuleer positief organisatieklimaat en modern werkgeverschap
Een nieuwe tijd vraagt om nieuw leiderschap, met ruimte en aandacht voor de professional en vakmanschap, voor écht anders werken en organiseren. Het is zaak om dit leiderschap in te zetten voor het veranderen van het systeem, door anders te werken en te organiseren op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

4. Focus op vernieuwend leren en ontwikkelen
De structurele verandering van zorg en welzijn vraagt ook om nieuwe en andere vaardigheden. Vaardigheden die passen bij deze, maar ook bij de komende tijd met bijvoorbeeld meer digitale zorg. Denken vanuit skills komt in plaats van denken vanuit diploma’s. Zowel in de werkomgeving als in het onderwijs is anders leren nodig. Daarmee komen er meer en betere mogelijkheden voor zij-instromers en herintreders.

De werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus pakken waar dat kan zelf de handschoen op, maar willen hierin ook samen optrekken met de landelijke partijen. Jelle Boonstra, directeur-bestuurder RegioPlus: “De maatschappelijke opgaven tot 2040 zijn zo groot dat we dit echt met alle betrokken landelijke, regionale en lokale partijen samen moeten doen”.

Over RegioPlus

RegioPlus is het samenwerkingsverband van de regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn - waaronder Utrechtzorg. Onze missie is het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor de grootste sector in Nederland. Dit doen we door ons op bekwaam en voldoende professionals te richten, zodat de continuïteit en kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft.