- >
  portret-remco-van-lunteren-zonder-jasje-maart-2022.jpg

Remco van Lunteren (UMC Utrecht) in Raad van Toezicht Utrechtzorg

11 maart 2024

Met acht jaar ervaring in het UMC Utrecht waarvan de laatste twee jaar als lid van de Raad van Bestuur, versterkt Remco van Lunteren sinds 1 februari 2024 de Raad van Toezicht van Utrechtzorg. Wat brengt hij mee?

Als bestuurder van het UMC Utrecht heeft Remco in zijn hoofdfunctie naast patiëntenzorg ook dagelijks te maken met opleiden, wetenschappelijk onderzoek en valorisatie in de zorg. Ook buiten de zorg is hij al jarenlang actief betrokken bij ontwikkelingen in de Utrechtse regio. Daarmee is hij een welkome toevoeging aan het team van Utrechtzorg.

Remco: “We staan in onze regio, en ook landelijk, voor grote uitdagingen. Er is een toenemende zorgvraag en een steeds grotere krapte op de arbeidsmarkt. De druk neemt de komende jaren dus alleen maar toe. Dit vraagt om andere manieren van werken.”

Innovatie in de praktijk van de zorg
In het UMC Utrecht wordt naast het leveren van patiëntenzorg door onze mensen elke dag gezocht naar innovatieve manieren van werken. Waarbij er gericht gekeken wordt hoe innovatie in de praktijk van de zorg werkelijk leidt tot ondersteuning en ontlasting van onze zorgmedewerkers. “Deze manier van kijken inspireert mij dagelijks en neem ik graag mee naar Utrechtzorg.”

Anders kijken naar bestaande uitdagingen
Het is juist die manier van anders kijken naar bestaande uitdagingen, die voor Remco telkens opnieuw een drijfveer vormt. In het UMC Utrecht, maar juist ook daarbuiten. “Zorg, arbeidsmarkt, leren en ontwikkelen. Op al deze vlakken nieuwe oplossingen zoeken, die daadwerkelijk mensen helpen in de praktijk. Voor alle leden van Utrechtzorg en hun medewerkers. Daarin kunnen we nog zo veel meer bereiken. Ik ben heel enthousiast hieraan bij Utrechtzorg te mogen bijdragen.”

Branche-overstijgend denken
Als bestuurder van het UMC Utrecht weet Remco hoe belangrijk het is de zorgcapaciteit goed te managen, en hoe onmisbaar ketenvorming in de zorg. “De kracht van Utrechtzorg zit in branche-overstijgend denken in combinatie met goede contacten. En precies deze combinatie gaat ons helpen om te komen tot een gezonde regionale arbeidsmarkt, met voldoende en bekwame medewerkers voor alle zorg- en welzijnsorganisaties. Met alleen een focus op de ‘eigen’ tekorten, creëren we alleen maar een probleem verderop in de keten en die komt dan altijd als een ‘boemerang’ op je terug.”