20 april 2021

ZorgStart en de Regionale Zorgacademie gaan samenwerken in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere.

Samenwerking met Zorgstart

Arbeidsplatform ZorgStart en de Regionale Zorgacademie in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere hebben een intentieverklaring getekend voor een vergaande, brede samenwerking om mensen in de regio op te leiden en te begeleiden naar een baan in de zorg. Dit doen ze via Baansprong. Dat betekent: nog meer mogelijkheden voor inwoners van de regio Gooi-Vechtstreek-Almere die willen ontdekken of de zorg bij hem of haar past. En dat is hard nodig. Nu, maar ook in de komende jaren, is er een enorm tekort aan zorgpersoneel in deze regio. Het tekort bedraagt in 2022 naar schatting 1.225 medewerkers.

Baansprong

Vanuit ZorgStart worden geïnteresseerde baanzoekers in de ouderenzorg naar de website Baansprong geleid. Kandidaten kunnen zich hier aanmelden voor een opleidingsplaats met zicht op een baan bij een van de deelnemende ouderenzorgorganisaties in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere.

Baansprong biedt toegang tot een praktijkgerichte leerroute in verschillende functie op verschillende niveaus. De kandidaat kiest zijn eigen tempo en leertraject vanuit een betaalde baan in de ouderenzorg. Kandidaten kunnen zich nu al aanmelden voor een eerste opleidingsgroep voor verzorgende IG die in juli van start gaat. Deze samenwerking met de Regionale Zorgacademie biedt praktijk gestuurd opleiden, leren en ontwikkelen in de ouderenzorg. Het is de bedoeling deze activiteiten te integreren in ZorgStart als het leer- en loopbaancentrum van de regio Gooi-Vechtstreek-Almere. Daarmee ontstaat een kweekvijver van zorgprofessionals om de toekomstige banen in een veranderende zorgsector te kunnen invullen.

Regionale Zorgvisie

De RZA is een concrete opvolging van de vorige jaar gelanceerde Regionale Zorgvisie van de 11 ouderenzorgorganisaties. In deze visie staan de ambities voor samenwerking met stevige uitdagingen. Het zorglandschap in de regio Gooi & Vechtstreek – Almere verandert. Het aantal ouderen stijgt de komende jaren sterk en de zorgvraag wordt complexer. Tegelijkertijd hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt, terwijl de vraag naar medewerkers groter wordt. De realisatie van de Regionale Zorgacademie is daar een antwoord op.

Samenwerkingspartners

ZorgStart is de regionale samenwerking tussen werkgevers in de zorg, regionale opleiders, UWV en de regio Gooi en Vechtstreek. Binnen ZorgStart werken partijen samen om meer inwoners te begeleiden naar een passende baan in de zorg. Aangesloten organisaties bij ZorgStart zijn: Amaris Zorggroep, King Arthur Groep, Kwintes, Philadelpia, Sherpa, Visio, Vitaal Thuiszorg, MBO College Hilversum, MBO Utrecht, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, UWV, Regio Gooi en Vechtstreek, Calibris Advies en Utrechtzorg.

In de RZA (Regionale Zorgacademie Gooi-Vechtstreek-Almere) participeren de volgende 11 ouderenzorgorganisaties: HilverZorg, Vivium Zorggroep, Inovum, Amaris Zorggroep, King Arthur Groep, Zorggroep Almere, Leger des Heils, De Oude Pastorie, Nusantara, LZorg, Rosa Spier Huis.

Samenwerken aan een lerende regio

Het samenwerkingsverband ZorgStart en RZA is een sterk staaltje van samenwerking om iedereen die graag wil op te leiden en te begeleiden naar een baan in de ouderenzorg. Het levert een bijdrage aan het oplossen van het tekort aan medewerkers in de zorg. Met de praktijkgerichte persoonlijke leerroutes geeft het samenwerkingsverband invulling aan het regionale leer- en ontwikkellandschap. Het perspectief van de (potentiële) zorgprofessional staat centraal en daarmee sluit dit initiatief aan bij de strategische koers ‘Samenwerken aan een lerende regio’ die wij samen als regio inzetten. Utrechtzorg is daarom trotse partner van deze samenwerking!

Meer weten over dit initiatief? Neem dan contact op met gva@baansprong.nl.

Foto: Annette Wolthers, wethouder in Hilversum en regionaal voorzitter van het portefeuillehouder overleg Werk en Inkomen en zorgbestuurder André Brand van Hilverzorg en penvoerder van de Regionale Zorgacademie, tekenen de intentieverklaring voor vergaande samenwerking in een arbeidsmarktplatform voor banen in de zorg binnen de regio Gooi & Vechtstreek-Almere.

Gerelateerd nieuws

Al het nieuws