- >
  ik-zorg-shop-foto-s-038-595x340-crop-46-38-q85.jpg

Skills-based matchen – de sleutel tot succes!

22 januari 2024

In de zorg- en welzijnssector is het vinden van de ideale kandidaat voor vacatures een constante uitdaging. Utrechtzorg wil (versneld) inzetten op het matchen op basis van skills. Skills zijn alle kennis, beroepsvaardigheden en gedragsvaardigheden die nodig zijn bij het uitoefenen van een beroep. Traditioneel lag de focus bij werving en selectie op diploma's, maar is dit wel de meest effectieve benadering?

Recent onderzoek benadrukt het toenemende belang van matching op basis van skills. Het verleggen van de focus van traditionele criteria, zoals werkervaring en opleiding, naar skills blijkt een effectieve manier om een breder scala aan kandidaten te vinden. Skills omvatten kennis, vaardigheden en eigenschappen die essentieel zijn voor succes op de werkvloer en kunnen op verschillende manieren worden ontwikkeld, waaronder werkervaring, vrijwilligerswerk en stages. Deze benadering draagt niet alleen bij aan een meer diverse kandidatenpool, maar bevordert ook diversiteit en inclusie op de werkvloer, wat op zijn beurt leidt tot meer tevredenheid en een lager verloop.

Om deze reden wil Utrechtzorg haar deelnemende organisaties ondersteuning bieden in de voorbereiding op het toenemende belang middels dit nieuwe platform. Hoewel het werven met vacatures een essentieel onderdeel blijft, wordt het skills-platform een waardevolle aanvulling op het eerder ontwikkelde loopbaanplatform Jouwzorgbaan.nl. Deze nieuwe benadering stelt ons in staat om de vacatureteksten te richten op benodigde skills in plaats van alleen diploma's. Voor kandidaten opent het deuren om te ontdekken waar hun skillset aansluit bij diverse kansen in de zorg- en welzijnssector. Bovendien zal de skills-scan worden ingezet als HR-instrument in de Ik Zorg Shop, het fysieke ontmoetingspunt voor geïnteresseerden in werken in zorg en welzijn.

Ik Zorg Shop
Middels het (ontwikkel)programma Ik Zorg Shop willen we een ieder met een hart voor de zorg een passende werkplek in de Zorg- en Welzijnssector bieden. Opleiders, loopbaancoaches en zorg- en welzijnsorganisaties werken samen aan een andere manier van werven, opleiden en aannemen van personen in de sector. We werken hierbij met twee principes: “Doorverwijzen i.p.v. afwijzen” en “Niet het CV, maar de persoon staat centraal in het proces”. Het skills-platform zal hier een mooie aanvulling op zijn.

Wil jij ook deelnemer worden van de Ik Zorg Shop of meer informatie over de werkwijze van de Ik Zorg Shop? Mail naar info@ikzorgshop.nl of bel naar 0619561901.