Stageplekken hbo-verpleegkunde gezocht

26 mei 2021

De Hogeschool Utrecht (HU) en Christelijke Hogeschool Ede (CHE) zoeken stageplaatsen voor hun deeltijdstudenten hbo-verpleegkunde. De grote aandacht voor de zorg heeft geleid tot veel interesse voor deze opleidingen. Dit betekent ook dat er stageplaatsen nodig zijn. Graag delen wij daarom de oproepen van de HU en CHE.

Hogeschool Utrecht

De opleiding verpleegkunde van Hogeschool Utrecht is op zoek naar stageplaatsen voor deeltijd studenten. Het gaat om een groep enthousiaste en gemotiveerde studenten uit verschillende studiejaren, waarvoor tot op heden helaas nog geen stageplaats is gevonden. Vaak zijn zij wat ouder, hebben de nodige levenservaring en vaak ook een vooropleiding afgerond (niet in de zorg). Dit varieert van een mbo- hbo- tot een wo-vooropleiding.

Hebt u vanaf september plek voor:
• Een eerstejaars student voor 10 weken: 2 dagen in de week;
• Een tweedejaars student voor 20 weken: 2,5 dagen in de week;
• Een derdejaars student voor 20 weken: 2,5 dagen in de week;
• Een vierdejaars student voor 20 weken: 3 dagen in de week?

Dan hoort de HU dat heel graag! Informatie over de opleiding en de begeleiding van de studenten vindt u op de website robopstage.nl. Mocht u nog vragen hebben of een aanbod willen doen dan kunt u contact opnemen met stagecoördinator Jacqueline Dijkstra (jacqueline.dijkstra@hu.nl).

Christelijke Hogeschool Ede

Nog nooit was de belangstelling voor de opleiding verpleegkunde deeltijd zo groot als in deze tijd. De impact van COVID-19 heeft voor het eerst of opnieuw harten geraakt. Dit zijn vaak mensen die door levens- en werkervaring waardevolle competenties meenemen.

Vanuit de CHE willen we deze aspirant-studenten heel graag helpen door ze te koppelen aan werkgevers in de zorg. Daarbij is het wel van onvoorwaardelijk belang dat er sprake is van begeleiding door een hbo-opgeleide verpleegkundige en een contract van minimaal 16 uur.

Hoewel we in onze persoonlijke contacten met u als werkveldpartner inzichtelijk hebben dat de zorg onder grote druk staat willen we van harte het belang van samen opleiden nogmaals onder uw warme aandacht brengen.

Voor aanvullende en/of verdiepende vragen kunt u contact opnemen met relatiemanager deeltijd verpleegkunde Gertruud van Schuppen via gevschuppen@che.nl, of check de website.