Subsidie NL Leert Door verruimd en verlengd

18 augustus 2021

NL Leert Door, Sectoraal Maatwerk

Met 'NL Leert Door, Sectoraal Maatwerk' kunnen werknemers middels een ontwikkel-/loopbaanadvies zicht krijgen op hun situatie en met eventuele vervolginterventies de aansluiting tussen werk, omstandigheden en de persoon verbeteren. Zo zijn en blijven medewerkers duurzaam inzetbaar. Het traject kan zich richten op de inzetbaarheid bij de huidige werkgever, bij een andere werkgever en wellicht zelfs buiten de sector.

Er is goed nieuws: de aanvraagtijd voor deze subsidieregeling is verlengd tot 13 september! Binnen deze regeling kunt u subsidie krijgen voor een viertal activiteiten voor uw medewerkers:

  1. Ontwikkeladvies
  2. Loopbaanbegeleiding
  3. EVC-traject
  4. Scholing

Ook is aangekondigd dat de regeling zelf wordt verlengd met vier maanden. Dit betekent dat activiteiten uiterlijk 1 september 2022 afgerond dienen te zijn om in aanmerking te komen voor subsidie, in plaats van de eerder gecommuniceerde 1 mei 2022. Dit biedt mogelijk kansen om voor meer medewerkers subsidie te ontvangen bij het inzetten van de bovengenoemde activiteiten.

Bijeenkomst

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Sluit dan aan bij onze online informatiebijeenkomst op dinsdag 31 augustus van 10:00 tot 11:30 uur.

Meer informatie

Heeft u medewerkers die u een perspectief wilt bieden door middel van ontwikkel-/loopbaanadvies, een EVC-traject of scholing? Meld het dan uiterlijk 13 september 2021 bij ons.