- kennispodium-22-juni.jpg

Op 22 juni vond ons kennispodium ‘de mens in de organisatie’ plaats in het Bovag-huis in Bunnik. Het was weer een mooi moment om vraagstukken en oplossingsrichtingen met elkaar te delen, en daar werd ook volop gebruik van gemaakt. Ook was er de mogelijkheid om kennis te maken met het programma ‘jouw verhaal, onze zorg’ en ‘het lerend netwerk strategische personeelsplanning’.

Momenteel is de uitstroom van medewerkers in de branche zorg- en welzijn hoger dan de instroom. Dit is zorgwekkend. Tijdens de bijeenkomst zijn er cijfers gedeeld over de inzet van PNIL, verzuim en vertrek. Cijfers waaruit blijkt dat er gelukkig nog ruimte is voor verbetering. We hebben gesproken over belangrijke uitstoomredenen, zoals werkdruk en onvoldoende ontwikkelmogelijkheden, en hoe we het ervoor zorgen dat we mensen voor de zorg behouden.

Op 6 juli is het volgende Kennispodium: ‘De medewerker van de toekomst’. Bij dit Kennispodium leren we van aansprekende voorbeelden waaronder ‘Vernieuwend Werken in de Zorg’. Kom ook samen bouwen aan de lerende regio!

Aanmelden voor 6 juli: https://t.ly/6gVtr