Update coronabanen - mei 2021

12 mei 2021

Graag geven we u een update over de huidige stand van zaken rondom coronabanen.

Subsidie coronabanen

Tot en met 31 maart konden organisaties subsidie aanvragen voor coronabanen. Coronabanen zijn banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die wel belangrijke verlichting kunnen bieden in de werkdruk in de zorg. Deze gesubsidieerde banen zijn bedoeld voor de tijdelijke, extra inzet van ondersteunend personeel.

Cijfers uit de regio

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen heeft een factsheet uitgebracht over de coronabanen. In totaal is 80 miljoen euro gereserveerd voor deze subsidie, waarvan er voor bijna 38 miljoen euro daadwerkelijk subsidie is aangevraagd. In totaal zijn er 381 aanvragen voor coronabanen ingediend, waarvan 34 vanuit de provincie Utrecht. Binnen één traject kan subsidie voor meerdere kandidaten worden aangevraagd. Veruit de meeste coronabanen zijn ingezet binnen de VVT, waarbij ondersteuner zorgmedewerker de meest ingezette functie is.

Binnen de ‘regio Utrechtzorg’ (arbeidsmarktregio’s Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi & Vecht) zijn inmiddels 105 kandidaten via Extra Handen voor de Zorg gestart met een coronabaan. Hiervan hebben 78 kandidaten het programma van de Nationale Zorgklas gevolgd. Zij zijn aan de slag gegaan bij 12 werkgevers in de regio. Het totaal aantal mensen dat met een coronabaan is gestart ligt hoger, aangezien er ook kandidaten zijn geworven buiten Extra Handen voor de Zorg.

Meer informatie

We zijn blij dat er zoveel kandidaten een kans krijgen om een kijkje te nemen in de zorg, zich te oriënteren of tijdelijke ondersteuning te bieden in onze regio. Doordat deze kandidaten vaak uit andere branches komen, brengen ze een andere dynamiek, frisse blik en andere manier van kijken mee. De kandidaten zijn hierdoor een enorm waardevolle aanvulling op de huidige teams. We wensen alle zorgbuddy’s, ondersteuners, zorgassistenten en zorgondersteuners veel plezier en succes!

Wilt u meer weten over coronabanen of Extra Handen voor de Zorg? Neem dan contact op met Gabriëlle Peereboom via gpeereboom@utrechtzorg.net of Jet van den Hoek via jvandenhoek@utrechtzorg.net.