RAAT: Update gesprekken commissie Werken in de Zorg

29 april 2020

Een update vanuit het RAAT over de geplande gesprekken met de commissie Werken in de Zorg.

Commissie Werken in de Zorg

In het najaar van 2019 heeft elke RAAT-regio (Utrecht, Amersfoort -Eemland en Gooi en Vechtstreek) gesproken met de commissie Werken in de Zorg.

In navolging daarop is het de bedoeling dat een volgend voortgangsgesprek met de commissie dit najaar plaatsvindt. Gezien de corona-uitbraak en de enorme impact hiervan op de sector zorg en welzijn is de commissie momenteel aan het heroverwegen of deze gesprekken in het najaar moeten plaatsvinden. De commissie hoopt hierover in de maand mei af te stemmen met het Ministerie van VWS en zal naar verwachting voor de zomer duidelijkheid kunnen geven over de gesprekken in het najaar. Zodra hier meer over bekend is, ontvangen de betrokken RAAT-organisaties hier bericht van.

Heeft u in de tussentijd vragen over het RAAT? Neem dan contact op met de betreffende projectleiders: