Gesprekken commissie Werken in de Zorg 2019

05 september 2019

Op 25 september vinden de jaarlijkse gesprekken met de commissie Werken in de Zorg voor het RAAT Utrecht, Amersfoort- Eemland en Gooi en Vechtstreek plaats.

Update van Commissie Werken in de Zorg en RAAT’s
Net als in 2018, gaat de Commissie Werken in de Zorg in het najaar van 2019 in gesprek met een delegatie van bestuurders van aangesloten zorgorganisaties, onderwijs, gemeenten en zorgkantoor. Waar de gesprekken in 2018 vooral inventariserend van karakter waren, gaat het nu over de voortgang die de regio’s maken bij de aanpak van de personeelstekorten. Ook wordt er gekeken naar hoe we aan de slag zijn gegaan met de aanbevelingen van de regio’s en welke resultaten er zijn geboekt. Een mooie kans om de initiatieven en ontwikkelingen in onze regio’s te laten zien waarmee we op verschillende thema’s werken aan het terugdringen van de tekorten in Zorg en Welzijn.

Landelijke RAAT bijeenkomsten:
Wilt u meer weten over de landelijke bijeenkomsten die de commissie dit jaar heeft georganiseerd, lees dan de volgende verslagen:

Regionale RAAT bestuurdersdialogen:
De voortgang en samenwerking in de regio’s is ook aan bod gekomen in de bestuurdersdialogen voor de zomer. De verslagen hiervan zijn de vinden op de RAAT pagina’s per regio:

Voor meer informatie over RAAT regio Utrecht: neem contact op met Vincent Alkemade – valkemade@utrechtzorg.net - 030 6340808

Voor meer informatie over RAAT in regio Amersfoort - Eemland: neem contact op met Gwendolyn den Besten – gdenbesten@utrechtzorg.net - 030 6340808

Voor meer informatie over RAAT in regio Gooi en Vechtstreek: neem contact op met Marloes Aarden - maarden@utrechtzorg.net - 030 6340808