Update SectorplanPlus: april 2022

25 april 2022

De stand van zaken rondom het SectorplanPlus in april 2022.

Deadlines

Op korte termijn zijn er twee belangrijke deadlines om rekening mee te houden:

  • Deadline 01-05-2022: Deadline tijdvak 4. Het compleet en definitief indienen van alle registraties waarvan de einddatum van de opleiding of de maximale subsidietermijn in 2021 ligt.
  • Deadline 15-05-2022: Deadline tijdvak 3. Laatste herstelmogelijkheid voor alle afgekeurde dossiers in tijdvak 3.

A/B deelnemers die op 1 maart 2022 starten

A/B-deelnemers die op 1 maart 2022 starten kunnen meegenomen worden als ze een uiterlijke startdatum hebben van 1 maart 2022. Voorwaarde is wel dat onderbouwd wordt dat ze in ieder geval op 1 september nog in opleiding zijn. Op die manier is de minimale duur van een half jaar geborgd. Alleen de periode tot 23 augustus is dan subsidiabel (dus een week korter dan een half jaar).

Subsidie Praktijkleren

Binnenkort komt er weer een nieuwe ronde aan. Dit zal tussen mei en september plaatsvinden. Uiterlijk 23 augustus moeten de aanmeldingen verwerkt zijn in de portal. Nader informatie over de nieuwe ronde volgt nog.

Aankomende bevoorschotting

Verwachting is dat er in mei weer een bevoorschottingsronde aankomt.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen inzake SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net.