Update SectorplanPlus: januari 2022

20 januari 2022

De stand van zaken rondom het SectorplanPlus in januari 2022.

Aanvragen wijziging hoogte subsidie tijdvak 4 (ronde 2)

Afgelopen zomer 2021 hebben de aanvragers binnen SectorplanPlus de mogelijkheid gekregen om hun aanvraag voor tijdvak 4 bij te stellen. In januari 2022 stellen wij de mogelijkheid tot het indienen van een wijzigingsverzoek wederom open. Dit betekent dat u, indien u verwacht meer op te leiden dan eerder gedacht, een verzoek kunt indienen voor meer budget. Ook kunt u wanneer u verwacht dat u significant minder kosten gaat realiseren uw subsidiereservering naar beneden bijstellen.

Verzoek en werkwijze

De werkwijze en de voorwaarden voor het indienen van een verzoek zijn hetzelfde als bij de eerste ronde. U kunt de werkwijze hiervoor hier terugvinden.

De deadline voor het gebruik van de ‘revisieknop’ is in deze ronde gesteld op maandag 24 januari 2022. Mocht u deze deadline gemist hebben en toch aanspraak willen maken op de revisie, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net. Uiterlijk 1 februari wordt er contact met u opgenomen om uw wijziging door te spreken. Wij streven er vervolgens naar om half februari uitsluitsel te geven over de ingediende verzoeken.

NB. Anders dan bij de vorige ronde worden kleine aanvragen (onder de €15.000) in deze wijzigingsronde niet automatisch aangepast, omdat dit reeds in de vorige ronde is gedaan.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen inzake SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net.