Update SectorplanPlus: juni 2021

17 juni 2021

De stand van zaken rondom het SectorplanPlus in juni 2021.

Verantwoordingsdocument behoud

Er zijn organisaties die in tijdvak 4 hebben aangegeven gebruik te willen maken van de mogelijkheid om in te zetten op het behoud van medewerkers. Om hier gebruik van te maken dient u het verantwoordingsdocument behoud aan te leveren bij de projectleider. Op 15 juni is er een reminder verzonden naar organisaties waar Utrechtzorg nog geen verantwoordingsdocument van heeft ontvangen. Het verzoek is om deze zo spoedig mogelijk aan te leveren. De deadline staat op 15 juli. Als het document dan niet binnen is, kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op behoud.

Subsidie Praktijkleren eenvoudig en snel geregeld vanuit SectorplanPlus

De subsidieregeling Praktijkleren wordt uitgevoerd door RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland), in opdracht van het ministerie van OCW. Jaarlijks wordt zo'n €140 miljoen uitgekeerd, waarvan tussen de 20 en 25% in de sector zorg en welzijn terecht komt. De subsidie is onder andere bedoeld voor begeleiding op de werkplek (voor BBL- en hbo-duale/deeltijd leerlingen). Samenloop met de subsidie uit het SectorplanPlus is toegestaan. Hieronder leest u meer over de mogelijkheden en gemakkelijke koppeling tussen beide portals.

Activiteiten A, B en C1 vanuit SectorplanPlus = subsidie Praktijkleren
Voor de activiteiten A (BBL), B (hbo duaal/deeltijd en C1, opgenomen in het Croho register) in het SectorplanPlus geldt dat er sprake mag zijn van samenloop met de subsidie Praktijkleren.

Minder administratieve lasten door koppeling SectorplanPlus- en Praktijkleren portal
In het SectorplanPlus-portal zijn door u voor de activiteiten A en/of B al deelnemers- en opleidingsgegevens ingevoerd. Dezelfde gegevens zijn voor een groot deel nodig om de subsidie Praktijkleren aan te vragen. De samenwerkende regionale werkgeversorganisaties binnen zorg en welzijn (waaronder Utrechtzorg) hebben Gilde-BT vorig jaar de opdracht gegeven een link te bouwen tussen het portal www.sectorplanplus.nl dat gebruikt wordt voor de verantwoording van het SectorplanPlus en het portal www.zorg-praktijkleren.nl.

Hierdoor kan informatie indien gewenst worden ‘overgezet’ en kunt u als organisatie tegen een aantrekkelijk tarief en met weinig moeite de subsidie Praktijkleren aanvragen. U hoeft slechts nog enkele aanvullende gegevens aan te leveren. Deze werkwijze past in ons streven naar verlaging van de administratieve lasten.

Het levert u mogelijk ook een behoorlijke besparing op. Subsidie-adviesbureaus vragen tussen de 10 en 20% fee, over max. € 2.700 per deelnemer per jaar. Het aanbod dat er nu ligt is stukken lager: tussen de €75 en €130 per deelnemer per jaar. Minder werk en meer opbrengst!

Aanmelden voor subsidie Praktijkleren?
Met uw bestaande SectorplanPlus account kunt u zich eenvoudig aanmelden via de Zorg-Praktijkleren ‘pop-up’. Ga hiervoor naar uw Startpagina in de portal op www.sectorplanplus.nl.

Download de flyer (.PDF) voor alle informatie. Heeft u vragen over de subsidie Zorg Praktijkleren? Ga dan naar www.zorg-praktijkleren.nl, mail naar info@zorg-praktijkleren.nl of bel met 088 – 00 84 580 (backoffice Zorg Praktijkleren).

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen inzake SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Utrechtzorg via 030-6340808 of jmulders@utrechtzorg.net. Projectleider Jolijn Mulders staat u graag te woord.