- meisje_multomap2.jpg

Update SectorplanPlus & NL Leert Door: december 2022

14 december 2022

Een aantal praktische updates over het SectorplanPlus, het SectorplanPlus 2022-2023, NL Leert Door en de subsidieregeling Zorg Praktijkleren.

SectorplanPlus 2017-2022

Met de aankomende jaarafsluitingen komt regelmatig de vraag wanneer het SectorplanPlus 2017-2022 wordt afgerond en uitgekeerd. Hier is helaas nog geen antwoord op. Het Shared Service Center (SSC) is hard aan het werk om alle registraties te beoordelen. Daarna volgt de accountantscontrole. Zodra er meer bekend is wordt iedereen geïnformeerd.

Via het dashboard in het portaal kunnen overzichten gegenereerd worden waarin te zien is wat er gerealiseerd is per tijdvak en wat inmiddels is beoordeeld door het SSC. Bij accountgegevens kunt u tevens zien wat er reeds is uitgekeerd. Zo kan er een inschatting gemaakt worden wat er nog uitgekeerd gaat worden.

Voorschot
Er komt een voorschotronde aan: de verwachting is dat deze in januari gaat plaatsvinden.

Afgekeurde registraties
Blijf af en toe in het portaal kijken of er registraties zijn afgekeurd. Het SSC is momenteel alle registraties aan het beoordelen, dus een kans dat een registratie is afgekeurd is aanwezig. Er staat (nog) geen termijn voor wanneer deze opnieuw ingediend moeten worden. Het is verstandig dit in ieder geval zo snel mogelijk te doen.

SectorplanPlus 2022-2023

Momenteel wordt er hard gewerkt om het portaal te vullen. Uiterlijk midden december zal er weer een mailing worden verzonden met de meest gestelde vragen. De definitieve bedragen welke worden toegekend per organisatie zijn nog niet bekend. Hiervoor zijn we in afwachting van het Ministerie van VWS. Pas als dit bekend is worden de projectovereenkomsten opgemaakt.

NL Leert Door

De subsidieregeling van NL Leert Door wordt afgerond. Tot 31 december 2022 kunnen de lopende activiteiten nog afgerond worden. Heeft u vragen over de afronding of declaraties, neem dan gerust contact op met Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net.

Zorg Praktijkleren

Verzorgt uw organisatie een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Kijk dan of u gebruik kunt maken van de Subsidieregeling Zorg Praktijkleren in de derde leerweg.

Er zijn diverse aanvraagrondes waarvan de eerstvolgende nu is geopend:

  • 1 december 2022 t/m 13 januari 2023
  • 1 juni 2023 t/m 30 juni 2023
  • 1 december 2023 t/m 12 januari 2024

Klik hier voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden en de wijze van aanvragen of neem contact op met de backoffice Zorg Praktijkleren via 088-008 45 80.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen inzake SectorplanPlus of NL Leert Door, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net.