Update SectorplanPlus: november

27 november 2019

De stand van zaken rondom het SectorplanPlus.

Vierde tijdvak SectorplanPlus

Het vierde (en tevens laatste!) tijdvak van SectorplanPlus komt er nu snel aan. Dit tijdvak heeft betrekking op alle opleidingen en trainingen die in de kalenderjaren 2020 en 2021 starten, en die daarnaast aan de overige eisen voldoen. Tijdvak 4 kent een looptijd van 2 jaar voor wat betreft het startmoment van de opleiding. Het is dan ook voor een deelnemende zorginstelling zaak intern e.e.a. goed voor te bereiden, zodat men zichzelf niet te kort doet. In twee jaar kunnen er immers heel wat opleidingen worden gestart binnen de eigen organisatie, en een groot deel hiervan kan subsidiabel (blijken te) zijn op grond van SectorplanPlus.

Voor dit vierde tijdvak geldt dat er enkele nieuwe ‘spelregels’ zijn. Deze hebben onder andere betrekking op het subsidiabel maken van opleidingen, die worden gevolgd in het kader van ‘Behoud van het zittende personeel’. Deze doelgroep is geheel nieuw ten opzichte van de eerste drie tijdvakken en biedt dus voor veel organisaties interessante nieuwe mogelijkheden. Voor de kleinere deelnemende zorginstellingen geldt verder dat zij de mogelijkheid hebben om een bedrag van (maximaal) € 15.000,- aan subsidie binnen te halen met een beperkt verantwoordingsregime. Dit is vooral interessant voor huisartsen(praktijken), waar het in tijdvak vier om één of enkele opleidingstrajecten gaat.

Sinds 15 november jl. kan op sectorplanplus.nl na inlog onder het tabblad ‘Downloads’ het document ‘Programma van Eisen’ voor het vierde tijdvak worden gevonden. Deelnemers aan het vierde tijdvak wordt dringend geadviseerd dit document goed door te lezen.

Aanmelding

De formele aanmelding van alle (potentieel) subsidiabele opleidingen en trainingen (aan de hand van de ingeschatte aantallen per categorie) loopt via de portal binnen sectorplanplus.nl tussen maandag 2 en vrijdag 20 december a.s. De werkwijze is daarbij identiek aan die van de eerdere tijdvakken. Voor het vierde tijdvak is door VWS voor alle deelnemers € 130 miljoen gereserveerd, dus het is zeker zinvol om te onderzoeken of en in welke mate hier ook door uw zorginstelling gebruik van kan worden gemaakt.

Anders en Slimmer Verantwoorden

Ondertussen wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de verantwoording van subsidieregelingen zoals het SectorplanPlus. De voortgang hiervan leest u in de nieuwste update over Anders en Slimmer Verantwoorden.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen inzake SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Utrechtzorg via 030-6340808. Projectleider Ton van Soest en Gabriëlle Peereboom staan u graag te woord. Mailen via tvansoest@utrechtzorg.net of gpeereboom@utrechtzorg.net kan uiteraard ook.

Bekijk ook de infographic over het vierde tijdvak.

Graag brengen wij ook onze vacature voor projectleider SectorplanPlus bij u onder de aandacht (sluitingsdatum 1 december).