Update SectorplanPlus: oktober 2021

25 oktober 2021

De stand van zaken rondom het SectorplanPlus in oktober 2021.

Toelichting definitie 50% behoud

Binnen tijdvak 4 is de doelgroep 'Behoud' toegevoegd aan het SectorplanPlus. Eén van de eisen die is gesteld aan het registreren van deelnemers binnen deze doelgroep is dat de subsidie op deze doelgroep nooit meer dan 50% mag zijn binnen een aanvraag. Naar aanleiding van vragen die wij ontvangen lichten we in dit bericht toe hoe dit maximum van 50% binnen een aanvraag moet worden geïnterpreteerd.

Ten eerste is het zo dat de 50% betrekking heeft op het subsidiebedrag. Dit betekent dat niet het aantal deelnemers leidend is, maar de hoogte van de subsidie op de gerealiseerde trajecten.

Daarnaast geldt deze 50% voor elk project (aanvraag per arbeidsorganisatie per regio per tijdvak). Dat betekent dat het niet mogelijk is om een hoge realisatie op behoud in de ene regio te compenseren met een relatief lage realisatie op behoud in een andere regio.

Indien u aanvullende vragen heeft over de maximale 50%, behoud of andere zaken rondom het SectorplanPlus, kunt u contact opnemen met uw regionale projectleider. In de regio Utrechtzorg is dat Jolijn Mulders, te bereiken via jmulders@utrechtzorg.net.

Bevoorschotting activiteit X

De bevoorschotting m.b.t. activiteit X is uitgekeerd.

Aankomende bevoorschotting

Op dit moment zijn we bezig met het voorbereiden van de volgende bevoorschotting. Het streven is om binnen vier weken uit te keren.

Revisies

De nieuwe bedragen staan paraat om ingelezen te worden. Zodra de revisies zijn aangepast in het portal zal er een bevestigingsmail worden verzonden.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen inzake SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net.